Usolidarisk delingsøkonomi

Innlegg: Delingsøkonomien har en skyggeside: de ansatte, skriver professor Tor W. Andreassen i DN.

10.08.2015 - Tor W. Andreassen


Eva Grinde i Dagens Næringsliv tar 6. august opp aspekter ved delingsøkonomien og mener å sette Aps byrådslederkandidat i Oslo, Raymond Johansen, på plass. Grinde gjør rett i å komme med denne korrigeringen. La meg utdype.

Delingsøkonomiens forretningsmodell og logikk er fascinerende enkel - tilgang fremfor eierskap av attraktive eiendeler- og den finnes innen alle deler av økonomien.

Konsulentfirmaet PwC estimerer at det innen 2025 vil bli omsatt for USD 335 milliarder i delingsøkonomien. I dag finnes det 17 delings-selskaper som er verdsatt til over en milliard dollar. Johansen har derfor rett i at dette er en stor og voksende økonomi som han må og bør forholde seg til.

Men delingsøkonomien har en skyggeside: de ansatte.I delingsøkonomien finnes det fire aktører: Utleiere, leietagere, formidlere, og ansatte. Av disse har formidlerne fått størst oppmerksomhet og de ansatte minst.

Det finnes for eksempel Airbnb-verter, Lyft-sjåfører, TaskRabbit-håndverkere, Skillshare-lærere, Park My Pooch-hundepassere, Shyp-pakkehentere, AnyRoad-turistguider, RelayRides-bileiere og mange flere.

Mange av disse har valgt å gå inn i disse jobbene frivillig, men mange har sett det som en siste løsning i et vanskelig arbeidsmarked hvor teknologi og automatisering tar over arbeidsoppgavene.

Omfanget av mennesker som starter egen virksomhet og «henter sine oppdrag» fra de ulike selskapene i delingsøkonomien, vokser i omfang. Ifølge Sara Horowitz, leder av Freelancers Union, arbeider nesten hver tredje som en uavhengig arbeider i USA - noe som tilsvarer 55 millioner mennesker og tallet stiger.

Sammen med Intuit, som utvikler programvareløsninger for små oppstarts-bedrifter, har de estimert at innen 2020, vil mer enn 40 prosent av den amerikanske arbeidsstokken være frilansere i den forstand at de ikke er fast ansatt i en bedrift.

Det er ingen grunn til å tro at dette er isolert til Amerika. Delingsøkonomiens overgang fra fast ansettelse i en bedrift til frilanser eller selvstendig næringsdrivende, er markant - ikke bare i Norge. Overgangen er ikke enkel - ikke bare fra et pensjons og forsikringsperspektiv.

Det er nok å vise til Norwegians siste arbeidskonflikt hvor de forsøkte på å behandle pilotene som innleide fra et annet selskap. Grinde har derfor rett i at det virker som om at Johansen ikke har tatt innover delingsøkonomiens effekt på de ansatte seg når han hyller denne økonomien.

Inntrykket som dannes er at Johansen prøver å være moderne uten å ha tenkt nøyere gjennom implikasjonene av den nye økonomien for sin velgermasse - de som har fast jobb i dag!

Innlegget var på trykk i Dagens Næringsliv 8. august.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive