Det skal gjøre vondt

Innlegg: Når Bergen innfører køprising kommer det til å føre til bedre kapasitet på veiene. Dette bør følges med en rettferdig fordeling av den ledige kapasiteten, skriver postdoktor Johannes Mauritzen i BT.

28.04.2015 - Johannes Mauritzen


I januar neste år skal Bergen innføre køprising eller tidsdifferensierte bompenger, som det egentlig heter. Både privatpersoner og bedrifter har klaget over at dette kommer til å gjøre vondt. Men det er hele poenget.

Endret atferd, som for eksempel at bedrifter velger å flytte og at privatpersoner bestemmer seg for å bytte fra bil til buss selv om det er upraktisk, er akkurat grunnen for at køprising er så effektivt. Men vellykket politikk må til en viss grad være rettferdig. Kommunen, fylket og staten må nå gjøre en ekstra innsats for å sikre at gode alternativer eksisterer for alle i Bergen.

Om man skal bygge på erfaringer fra andre byer, så kommer køprising til å ha en betydelig effekt på både køene og den totale mengden biltrafikk gjennom sentrum. London innførte en form for køprising i 2003 og har siden økt avgiften til omtrent 130 kroner for å kjøre inn i bykjernen i rushtiden. Dette har ført til 30 prosent mindre trafikk i bykjernen. Stockholm har en mye mindre avgift, men erfarte også en nedgang på nesten 30 prosent i trafikk. Køprising fungerer.

Men hvis man går rundt i gatene i London, legger man fort merke til at byen fortsatt er dominert av biler. I noen av byens (og verdens) dyreste områder, er det flust med gateparkering. De parkerte bilene er nesten alltid dyre luksusmerker, vanlige folk har stort sett ikke råd til å ha bil i London. Gågater er vanskelig å finne og sykkelfeltene må være noen av verdens smaleste.

Imidlertid har de i Stockholm fokusert mer på å gjøre om gateareal til gående og syklende. Stockholm er ofte kåret til en av verdens beste byer til å gå i. Byen har også investert mye i tog og T-bane nettet, og selv bybane har blitt foreslått.

Når Bergen innfører køprising kommer det til å føre til bedre kapasitet på veiene. Dette bør følges med en rettferdig fordeling av den ledige kapasiteten. Busser burde få egne felt på flere av hovedveiene, og flere av Bergen sentrums smale, sjarmerende gater burde bli forbeholdt gående og syklister. Og, ja, Bybanen burde utvides, over bakken, til Åsane og Fyllingsdalen. Dette er noe alle kan få glede av, ikke bare de som har råd til å betale avgiften.

Innlegget var på trykk i BT 27. april.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive