Berget Ica fra milliardblunder

Kommentar: Konkurransetilsynet berget Ica fra en blunder som kunne kostet svenskene et milliardbeløp, skriver NHH-professor Øystein Foros (bildet) og UiO-professor Erling J. Hjelmeng.

08.04.2015 - Øystein Foros og Erling J. Hjelmeng


Konkurransetilsynet godkjente Coops oppkjøp av Ica 4. mars. Selve vedtaket ble imidlertid offentlig først 25. mars.

Der fremkommer det at Konkurransetilsynet, så langt vi kan se, redder Coop og Ica (og deres rådgivere) fra det som fremstår som en betydelig blunder.

Coop og Ica påberopte seg midt i behandlingen av saken det såkalte fallittforsvaret: Hvis ikke Coop fikk kjøpe Ica, ville Ica om kort tid gå konkurs og forlate markedet. Fallittforsvaret er omstridt innen konkurransepolitikken, og særlig «failing division», som var påstått her. Årsaken er at det ikke skal lønne seg å drive dårlig butikk (jf. innlegget «Høyt spill av Ica og Coop» av Foros og Sørgard i DN 22. januar).

Konkurransetilsynet avviser imidlertid at Ica er en fallittbedrift i konkurranserettslig forstand. Et nedskalert Ica med innkjøpssamarbeid med enten Coop eller Rema er alternativet Konkurransetilsynet vurderer som mest sannsynlig uten full sammenslåing av Coop og Ica. Godt håndverk av Konkurransetilsynet.

Det samme kan ikke sies om Coop og Icas forsøk på å komme inn under fallittforsvaret.

For hva hadde skjedd om de hadde lyktes? Det kunne blitt kostbart. En pyrrhosseier. Coop hadde fått et nei fra Konkurransetilsynet dersom en alternativ kjøper som ville gi mer konkurranse i det norske dagligvaremarkedet, hadde meldt seg.

Vi husker Konkurransetilsynets jakt på en alternativ kjøper til Braathens da SAS tok over.

Og vi vet at Bunnpris forhandlet med Ica. Fra beskrivelsene i pressen var ikke Bunnpris villige til å betale noe i nærheten av de 2,5 milliardene Coop la på bordet. Hvis Coop og Ica hadde lyktes med å få klassifisert Ica som en fallittbedrift, ville utfallet blitt at Ica hadde gått til Bunnpris for en brøkdel av det som nå tikker inn på Ica-kontoen i Sverige.

Konkurransetilsynet skriver følgende: «I vurderingen av om det finnes konkurransemessig gunstigere kjøpere, må trolig bud ned mot likvidasjonsverdien aksepteres som et alternativt bud. Partene må følgelig sannsynliggjøre at det ikke finnes en konkurransemessig gunstigere kjøper som vil være villig til å kjøpe Ica for en slik pris … Konkurransetilsynet legger derfor til grunn at partene ikke har sannsynliggjort at Bunnpris ikke er en aktuell alternativ kjøper av Ica, slik partene hevder.».

Hadde vi vært i skoene til partene og deres rådgivere, hadde vi pustet lettet ut når Konkurransetilsynets konkluderer slik: «Vilkårene for fallittbedriftforsvaret er ikke oppfylt».

Kommentaren var på trykk i DN 1. april.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive