Alternativ til ansettelser

Innlegg: Gründerbedrifter har sjelden råd til å dekke alle kompetansebehov gjennom fast ansatte. De finner løsninger likevel, skriver SNF-forsker Torstein Nesheim i Dagens Næringsliv.

22.04.2015 - Torstein Nesheim


Innovasjon Norge retter mye av sin innsats mot finansiering og rådgiving for gründerbedrifter.

Det er omfattende forskning på entreprenørskap og gründerbedrifter, men denne forskningen har i stor grad neglisjert betydningen av kompetanse og hvordan menneskelige ressurser kan knyttes til en nystartet virksomhet.

Kompetansebehovene skiller seg til dels fra dem etablerte bedrifter møter, og kan knyttes til spesifikke faser i de første årene av bedriftens utvikling. Det er typisk at liten tilgang på økonomiske ressurser kombinert med liten legitimitet og stor usikkerhet gjør vanlige faste ansettelser i virksomheten mindre aktuelt.

Vi har studert 19 bedrifter innen tre sektorer - bioteknologi, undervannsteknologi og informasjonsteknologi - hvor strategi og forretningsidé bygger på vitenskapelig basert kunnskap og/eller avansert teknologi.

Vi avdekker en rekke andre virkemidler for å få tilgang til menneskelige ressurser, som i mer etablerte bedrifter typisk ville blitt håndtert gjennom ansettelser.

● I nystartede bedrifter har styremedlemmer ofte utvidede oppgaver. Man bidrar innen operative oppgaver, innen teknologi, forretningsutvikling, skatterett, med mer, avhengig av den kompetansen man besitter.

● Ved å bli ansatt som daglig leder i en gründervirksomhet utsetter man seg for stor usikkerhet. En måte å håndtere dette på er at eierselskapet (venture-bedriften) selv ansetter personen, for deretter å leie ut vedkommende til gründerbedriften. Dermed spres risikoen, og det åpnes flere muligheter for lederne i denne konstellasjonen.

● Man trekker på uformelle og ubetalte bidrag fra fagpersoner i gründerens eget nettverk, basert på en forventning om gjenytelser og gjensidighet.

● Kundene gir viktige bidrag i samarbeidsrelasjoner, særlig i forbindelse med produktutvikling.

● Ubetalte faglige bidrag fra studenter, i form av studentoppgaver, og basert på relasjoner til akademia.

● Indirekte og direkte bidrag knyttet til tilhørighet til etablerte næringsklynger og inkubatorer.

Entreprenørskap er viktig for innovasjon, økonomisk utvikling og for å skape nye arbeidsplasser i et samfunn. En bedrift er mer enn eierne og de ansatte, og dette kan bare forstås og analyseres ved å heve blikket fra de tradisjonelle modellene og tilnærmingene.

Innlegget var på trykk i DN 15. april


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive