Lærestedenes oppgaver må vurderes

Enkelte høyskoler gir uakseptabelt lette oppgaver, skriver professor Jan Ubøe i Aftenposten 24. september

29.09.2014 - Jan Ubøe


Torbjørn Røe Isaksen (H) ønsker å kvalitetssikre høyere utdanning og vil innføre nasjonale prøver for å harmonisere karaktergivningen. Jeg er uenig i løsningen, men er enig i at forskjellene er så store at vi bør prøve å gjøre noe med det.

Praksis spriker fordi institusjonene ikke vet hvor de ligger i terrenget. I beste fall kjenner forelesere tre-fire institusjoner, og det er ikke nok til å danne seg et helhetlig bilde. Hvis foreleserne kan få tilbakemelding på hvor de ligger, vil vi gå et skritt i riktig retning.

I tekniske fag som matematikk og statistikk bestemmer eksamensoppgavene nivået fullstendig. Problemet er at enkelte høyskoler gir uakseptabelt lette oppgaver, og det er urettferdig overfor studenter andre steder i landet. Noen høyskoler bruker samme oppgavesett år etter år. Disse oppgavene kan se avanserte ut ved første øyekast, men faller igjennom når en ser dem i sammenheng.

Mitt forslag er at institusjonene blir bedt om å sende inn oppgavesett fra de siste tre år til NOKUT, som foretar en skjønnsmessig vurdering av oppgavene og gir tilbakemelding.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive