En lysere sykkelfremtid

Bergen har mye å lære av canadiske Calgary som bygger et sammenhengende sykkelnett i sentrum, skriver postdoktor Johannes Mauritzen i BT 14. mai.

15.05.2014 - Johannes Mauritzen


En oljeby som lenge har hatt en sterk bilkultur og manglende tilrettelegging for syklister skal nå satse stort på sykling, takket være modige politikere og et fleksibelt veivesen. Dette kunne vært Bergen, men det er ikke det. Jeg snakker om Calgary, hovedstaden til den canadiske oljeindustrien og en by som frem til nå har vært dominert av bilbruk og alle problemene som følger.

Men nylig har bystyret gått inn for å bygge et nesten komplett sammenhengende sykkelnett i sentrum. Og det skal bygges raskt, nettet skal stå ferdig innen et år.

Mye bra i Bergen

For dem som har fulgt utviklingen av sykkelstrategien i Bergen de siste par tiårene, kan dette virke nærmest umulig. Et sammenhengende sykkelnett har vært et av bystyrets mål siden 1990-tallet. Men frem til nylig har lite blitt gjort og andel reiser gjort med sykkel har nådd et historisk lavt nivå.

Men det begynner å se lysere ut for syklingens fremtid i Bergen. Bystyret har økt bevilgninger til sykkeltiltak kraftig de siste årene. Kommunen har ansatt Einar Grieg som sykkelsjef, og han gjør en bra jobb med å koordinere og oppfordre til sykling.

Veivesenet har på sin side flinke folk som ser at veiene er også for de på to hjul. Viktigst av alt, vi begynner nå å se en bedre infrastruktur for syklister. Den 8. mai åpnet en ny sykkelvei i Lars Hilles gate. Denne er bra gjennomtenkt og gjennomført.

Lær av andre

Men mer kan fremdeles gjøres. Bergen kommune og veivesenet burde hente inspirasjon fra Calgary, Chicago og New York, som alle har klart å få til svært mye ved å bruke enkle virkemiddel. Man kan oppnå mye ved bruk av maling, skilting og endring av parkeringsregler. Samtidig får man en sjanse å se hva som fungerer og ikke fungerer ved å bruke prøveprosjekter. Effektene tiltakene har på trafikksikkerhet, støy og handel kan måles og vurderes. Samtidig blir jobben lettere for politikerne som skal bestemme om permanente tiltak når de kan vise til konkrete tall.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive