Oljeprisen skal opp igjen

Enda en gang skaper oljeprisen overskrifter. Og enda en gang går ekspertenes spådommer i motsatt retning.

17.12.2014 - Rögnvaldu Hannesson


Tidligere i høst hadde professor James Hamilton en artikkel i IAEEs Online Energy Forum (Fall 2014) hvor han opplyste at verden er inne i et høyprisregime og at vi kan vente en pris på 100 dollar pluss i overskuelig fremtid.

Blekket på hans papir var neppe tørt da oljeprisen begynte sin nedadgående spiral. Tidlig denne måned publiserte professor Dieter Helm en artikkel (The Price of Oil, Energy Futures Network, Paper No. 6) hvor han sa at Opec nå har mistet sin kontroll over oljeprisen og at vi kunne regne med at denne ville forbli lav i overskuelig fremtid.

Hvem skal vi tro på? La meg si det slik: Opplever vi nå en gjentagelse av 1986 eller 1998? I 1986 falt oljeprisen til ti dollar, og det gjorde den igjen i slutten av 1998.

Så hva skjedde disse årene? I 1986 hadde Opec, i realiteten Saudi-Arabia, mistet sin kontroll over oljeprisen. I 1970-årene hadde Opec en markedsandel på over 50 prosent, i 1985 hadde den sunket under 30 prosent. I 1970-årene produserte Saudi-Arabia over ti millioner fat om dagen.

I 1985 hadde produksjonen sunket til tre millioner fat om dagen og landet hadde et underskudd i utenriksregnskapet. Slik kunne det ikke fortsette. Saudi-Arabia senket prisen og gjenerobret litt av sin tidligere markedsandel.

I forkant av den asiatiske finanskrisen i 1997 økte Opec sin produksjonskvote. Den timingen var organisasjonen uheldig med, og den beholdt den produksjonskvoten altfor lenge.

Noen vil også ha det til at en strid mellom Saudi-Arabia og Venezuela om markedsandeler var inne i bildet. Men Asia-krisen var kortvarig, og i 1999 tok oljeprisen seg raskt opp igjen og holdt seg stort sett mellom 20 og 30 dollar inntil den begynte sin dramatiske klatring i 2004.

Det er større likheter mellom dagens situasjon og 1998 enn 1986. De siste ti årene har Saudi-Arabia produsert over ti millioner fat om dagen, med unntak for 2009. De siste ti årene har Opec hatt en markedsandel på over 40 prosent, uten noen trend til fall, til tross for den formidable økningen i oljeproduksjonen i USA.

Mindre økonomisk vekst i Kina er en åpenbar utfordring for Opec, men Saudi-Arabia er sikkert interessert i at andre også bidrar til å holde oljeprisen oppe, og har god råd til å gi andre oljeprodusenter en liten voksenopplæring ved å la prisen falle for en stund.

Så det er ikke usannsynlig at Hamilton om ikke så altfor lenge får rett, og at vi kan se frem til en pris på over 100 dollar. Det er mye billig olje igjen i verden, men ny olje må komme fra dyre områder som skifer, offshorefelt i Brasil, Arktis og tjæresand i Canada.

Det meste av den billige oljen finnes i Opec-land, og det er ikke i deres interesse å selge den billig. Da er det bedre å la prisen bli bestemt av den dyre, marginale oljen og innkassere forskjellen mellom den prisen og egne, lave produksjonsomkostninger.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive