Gjeldsregister er en god idé

Et gjeldsregister vil hindre folk fra å komme i trøbbel, skriver førsteamanuensis Trond Døskeland i BT 3. desember.

03.12.2014 - Trond Døskeland


Datatilsynet og Bergens Tidende mener at et gjeldsregister er en dårlig idé. Slik jeg oppfatter det, baserer man konklusjonen på tre argumenter:

For det første vil et gjeldsregister svekke personvernet. For det andre vil finansinstitusjonene få økt fortjeneste. For det tredje er BT usikker på om et gjeldsregister har en positiv effekt for dem som sliter med mye gjeld.

Jeg har vanskelig for å forstå argumentene. La oss først vurdere om personvernet blir svekket. Det samles i dag mye informasjon om norske husholdninger. Skatteetaten har oversikt blant annet over all vår gjeld.

Den eneste endringen som skal til for å ha et gjeldsregister, er at Skatteetaten oppdaterer sine gjeldsopplysninger oftere. Tilgang til registeret kan administreres på samme måte som når vi blir kredittvurdert. Vi vil få et brev om hvem som, etter vårt samtykke, har fått tilsendt gjeldsdataene.

Jeg er heller ikke så sikker på at BT trenger å være redd for at finansinstitusjonene skal tjene mer penger. BT skriver at finansinstitusjonene med et gjeldsregister «vil få et verdifullt verktøy som minimerer deres risiko for en lukrativ virksomhet».

BT tror at utlånsrenten fortsatt vil være høy, mens tapene går ned. Jeg tror at når tapene blir mindre, vil også utlånsrenten gå ned. I markeder med god fortjeneste, vil flere aktører komme til. Disse vil konkurrere ned fortjenesten.

Ikke nok med det, jeg tror at et gjeldsregister vil føre til enda lavere fortjeneste enn før. Et felles register vil gjøre det enklere for nye aktører å vurdere kundene. Slik det er i dag, gir ulikt datagrunnlag finansinstitusjonene ulike konkurransevilkår.

Til slutt og viktigst: jeg tror at et gjeldsregister hindrer folk fra å komme i trøbbel. Jeg er enig med BT og Datatilsynet i at det er mange årsaker til betalingsproblemer. Det kan være sykdom, konkurs eller rus. Det er selvsagt viktig å sette inn tiltak for å hjelpe folk med disse problemene.

Men, alt annet like, tror jeg at det er lettere å løse utfordringer uten enn med et gjeldsproblem. Et gjeldsregister kan beskytte folk mot seg selv, ved å hindre dem i å ta opp for mye gjeld. Så jeg er uenig med Datatilsynet og BT. Jeg tror et gjeldsregister er en god idé!


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive