Ny innsikt om ulikhet og skatt

Selv om ulikhetene har økt dramatisk i USA over de siste tiårene, har marginalskattesatsen for de superrike blitt halvert over samme tidsrom. Ingar Haaland og Thomas Haavik, tidligere masterstudenter ved NHH, svarer på Arne Hjeltnes kommentar i DN den 13. august 2014.

13.08.2014 - Martin Hoang Nguyen


I DN 8. august pekte vi på et paradoks: Selv om ulikhetene har økt dramatisk i USA over de siste tiårene, har marginalskattesatsen for de superrike blitt halvert over samme tidsrom.

Vi gjorde et eksperiment og fant at amerikanere som fikk informasjon om økte ulikheter foretrakk mye høyere skatter for de superrike enn de som ikke fikk det.

Dette imponerte ikke Arne Hjeltnes. I DN 9. august skriver han ironisk om vår «grensesprengende skatte(rakett)forskning».

Han føler visst at resultatet gir seg selv - selvfølgelig vil man skattlegge rikingene hardere når man lærer at ulikhetene har økt - men hele poenget er jo å forklare hvorfor amerikanere i møte med økende ulikheter isteden har halvert marginalskattesatsen for de med høyest inntekt. Her er to troverdige, men motstridende forklaringer på dette paradokset:

  1. De har kunnskap om den økte ulikheten, men oppfatter den som rettferdig.
  2. De mangler kunnskap om den økte ulikheten, og ville oppfattet den som urettferdig og krevd høyere skatter med mer kunnskap.

Våre funn bidrar til å avkrefte den første forklaringen og bekrefte den siste. At mangel på kunnskap om økte ulikheter gjør at amerikanere foretrekker mye lavere skatter for de superrike enn de ellers ville ha gjort er ny innsikt og var ikke gitt på forhånd. Om det samme gjelder Norge i - hvor toppskatten også har gått ned samtidig som ulikhetene har økt - er et åpent spørsmål. Svaret bør være spesielt interessant for norske politikere som planlegger ytterligere skattekutt.

Ingar Haaland og Thomas Haavik, tidligere masterstudenter ved The Choice Lab og Senter for skatteforskning ved Norges Handelshøyskole


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive