Nei til frieri

Kjære Universitetet i Bergen: Du er både flink, stor og vakker, men vi passer altså bare ikke sammen. Ikke på den måten, skriver viserektor Helge Thorbjørnsen i DN 27. august.

27.08.2014 - Helge Thorbjørnsen


Landets avislesere har de siste dagene kunnet følge med på et interessant frieri. Universitetet i Bergen (UiB) har ivrig gjort kur til Norges Handelshøyskole (NHH) - som på sin side har fremstått som temmelig motvillig og avvisende. Fra utsiden kan nok dette noe haltende sjekkeopptrinnet fremstå en smule underlig.

Det er derfor på tide å oppklare opptakten til opptrinnet. NHH har ikke inngått noen fusjonsforhandlinger med UiB. Vi har i likhet med andre universiteter og høyskoler fått et oppdrag fra vår eier, Kunnskapsdepartementet, om å vurdere vår plass i det fremtidige strukturlandskapet innen høyere utdannelse i Norge.

Det oppdraget tar vi på alvor. En mulig fusjon mellom UiB og NHH er ett av flere scenarioer som både NHH og UiB har vurdert og analysert. Vi har nå konkludert - og funnet at NHH har lite å vinne på å fusjonere med UiB. UiB med rektor Dag Rune Olsen i spissen synes å konkludere helt motsatt - men argumentasjonen inneholder kun fordeler for UiB og ulemper for NHH. Hvorfor står NHH egentlig bedre rustet alene enn sammen med UiB?

NHH er en handelshøyskole med betydelige internasjonale ambisjoner innen forskning og utdannelse. Vi gjør det faktisk ikke så verst allerede, men vi har tenkt å bli enda bedre. Ikke nødvendigvis større. NHH må også i tiden fremover konkurrere beinhardt med andre ledende europeiske handelshøyskoler, som Copenhagen Business School og London Business School, om norske og internasjonale studenter, forelesere og forskningsmidler.

Da må vi bli bedre på å være nettopp en internasjonal handelshøyskole - og der kan dessverre ikke UiB hjelpe oss så langt på vei. UiB har en lang rekke sterke fagmiljøer, men de er altså gode på fagfelt som faller utenfor det som vil gi NHH konkurransekraft. Vi trenger flere glitrende professorer i regnskap, revisjon og finans.

Vi trenger økt og mer forpliktende samarbeid med ledende handelshøyskoler rundt om i verden. Vi trenger autonomi, som er en forutsetning for våre internasjonale akkrediteringer. Vi trenger knallsterke forskergrupper innenfor våre fagområder. Her kan UiB i liten grad bidra.Noen klare stordriftsfordeler innen utdannelse, forskning og administrasjon er også vanskelig å se for seg. Snarere kan man nok tale om stordriftsulemper.

En fusjon med UiB svarer ikke på hverken NHHs strategiske utfordringer eller på de utfordringene som det økonomisk-administrative fagområdet i Norge står overfor.

NHH er en viktig nasjonal institusjon som mer enn gjerne tar et økt ansvar for økonomisk-administrativ utdannelse og forskning i Norge. Men for å kunne gjøre det må vi få være uavhengige, internasjonale, sterke og stolte. Studentene ønsker det, arbeidsmarkedet ønsker det og våre ansatte ønsker det.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive