Bør vurdere å selge seg ut

Jakten på raske penger kan rive ned det Siri Kalvig og StormGeo har bygget opp de siste ti årene, skriver professor Tor W. Andreassen i DN 2. april.

02.04.2014 - Tor W. Andreassen


Forrige uke ble det kjent at det svenske investeringsselskapet EQT har kjøpt StormGeo. Værselskapet har hatt en eventyrlig verdiutvikling fra 95.000 til 1,5 milliarder kroner på ti år.

Men med sine nye majoritetseiere kan selskapet risikere at det de har bygget opp ved hjelp av innovativ evne til presentasjon av værstoff og handlekraftig lederskap gjennom flere oppkjøp, i løpet av kort tid vil rives ned igjen. I lys av dette bør de ansatte seriøst vurdere om de skal selge seg ut av selskapet.

Jakter kortsiktig avkastning

Når man ser på utviklingen av StormGeo over tid er det klart at de bevisst eller ubevisst har fulgt kundene først-doktrinen. Det har de gjort gjennom en klar visjon, evne til å tiltrekke seg og beholde talenter innen kjerneområdet, og en handlekraftig ledelse som har kjøpt andre selskaper som har styrket kjernen.

Resultatet har vært fornøyde kunder som har fornyet sine avtaler og tilgang på nye kunder som har verdsatt selskapets tjenester.

Det er en helt annen strategi enn den vi kan forvente fra EQT. Investeringsselskaper som EQT er mer opptatt av kortsiktig avkastning på sine investeringer enn å utvikle selskapet i et langsiktig perspektiv. Det kan være slutt på den gode sirkelen med fornøyde ansatte og fornøyde kunder som har gitt selskapet en sterk vekst.

EQTs logikk er å finne selskaper som det kan kjøpe, gjøre noe med og så selge dem med fortjeneste. StormGeo vil med sine nye eiere få et fokus på lønnsomhet og inntjening som kan minne om å jobbe i flomlys under konstant overvåkning av EQT.

Vil kutte utgifter

I jakten på rask avkastning på investeringen vil EQT velge aksjonærene først i sin utvikling av StormGeo. De vil ha bunnlinjen som det viktigste og lete etter måter å tilby det samme, men billigere - noe som vil bedre lønnsomheten på kort sikt.

Det betyr i stor grad å kutte utgiftene til forskning, utvikling og lønn. Faren er at det i prosessen da kutter i kostnader som rammer viktige elementer for kundene i markedstilbudet og dermed gir langsiktige negative effekter.

Selskaper som StormGeo konkurrerer på kunnskap som materialiserer seg i verdifulle løsninger. For å gjøre det må de årlig sette av betydelige beløp til forskning og utvikling som kan gi bedre værprediksjoner og grafiske presentasjoner for sluttbrukerne - tv-seerne.

Kan skape uro

Hvis EQT i jakten på bedre lønnsomhet reduserer satsingen på utvikling og innovasjon og dermed reduserer innovasjonstakten og personalkostnaden vil det skape uro blant de ansatte og dermed dårlige leveranser til markedet.

Dårlige leveranser til markedet vil sette i gang en dødsspiral med mindre fornøyde kunder, lavere betalingsvillighet, lavere kundelojalitet og ytterligere kostnadsreduksjoner.

Effekten av dette er en gradvis reduksjon i kundebasens økonomiske verdi og dermed selskapsverdi. For risikoaverse ansatte i StormGeo kan derfor tiden nå være riktig til å realisere deler av eller hele sin nyvunne formue.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive