Kvinnelige konsulenter er lønnsvinnere

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Kvinnelige konsulenter tjener for første gang mer enn menn. Det viser tall fra Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2012 foretatt av Norges Handelshøyskole (NHH).

15.03.2013 - Red.


Undersøkelsen ble gjennomført ved årsskiftet 2012-2013 og inkluderte svar fra 214 kandidater som ble uteksaminert fra NHH våren 2012 (av 266 spurte).

Resultatet viser at kvinnelige konsulenter for først gang har passert sine mannlige kolleger i både gjennomsnitts- og medianlønn.

Blant de kvinnelige konsulentene som ble spurt, var snittlønnen 445 917 kroner, mens snittet hos mennene lå på 432 954 kroner. Det utgjør en forskjell på 1,8 prosent, eller 12 963 kroner.

- Dette var både spennende og gledelig, sier Kenneth Fjell, dekan for masterutdanningen ved NHH.

Han tror at årsaken til utviklingen antagelig er sammensatt.

- Konsulentbransjen er knallhard og markedsorientert, så jeg vil tro at både kompetanse og prioritering av jobb kontra fritid veier tungt i lønnsdannelsen. En mulig spekulasjon er at kvinner og menn nå er relativt like langs disse dimensjonene og at vi framover vil se svingninger rundt en relativt kjønnsnøytral lønn, sier dekanen.

Andre markante funn fra arbeidsmarkedsundersøkelsen 2012, NHH:

- Nedgang i både subjektiv følt og objektiv arbeidsledighet (Tab 13 og 14).

- Øking i antall som får jobb før endte studier (Tab 17).

- Sosiale medier er fortsatt ubetydelig som arena for jobbsøk (Tab 20 a og b).

- Økning i andel offentlig ansatte, spesielt blant kvinnene (Tab 24).

- Reduksjon i andel ansatt i Oslo og økning i andel ansatt i Bergen (Tab 30).

- Fortsatt nedgang i andel som ansattes innen bank og finans (Tab 25).

- Fortsatt lønnsvekst, men nedgang i verdien av ekstrainntekter og goder (Tab 31 - 34c).

- Betydelig høyere lønn utenfor Norge (Tab 35 a og b).

- Vesentlig lønnsvekst i olje og gass sektoren (Tab 37 a og b).

- Utjevning av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i konsulentbransjen (Tab 36 b).

Mer informasjon:
Eivind Drange, E: eivind.drange@nhh.no, T: 55 95 96 74, M: 920 55 249


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive