Disputas: Mikrofinans og entreprenørskap for øknomisk utvikling

Kartika Juniwaty

Kartika Sari Juniwaty disputerer for doktorgraden ved NHH tirsdag 4. juni med avhandlingen Essays in Development Economics. In English

28.05.2013 - Shreya Nagothu


Tenk deg at et prosjekt som er blitt implementert og evaluert av en internasjonal organisasjon eller forskergruppe har vært vellykket og at det konkluderes med at prosjektet derfor bør gjennomføres i større skala av en lokal organisasjon. Er denne konklusjonen nødvendigvis korrekt? Juniwaty viser, med utgangspunkt i et prosjekt for opplæring av småskalaentreprenører i Tanzania, hvordan institusjonell kapasitet kan være avgjørende for suksessen til prosjektet.

Mikrofinans betyr ofte gruppelån. En lånegruppe kan være en kilde til inspirasjon, men også til frustrasjon for de enkelte entreprenørene. Hvordan påvirkes prestasjoner og beslutninger i en gruppe av om gruppene er segregert med hensyn på kjønn eller om de er blandet? I avhandlingen analyserer Juniwaty dette spørsmålet i et lab-eksperiment med lånekunder fra en mikrofinansorganisasjon i Tanzania. Hun finner at kvinner i rene kvinnegrupper samarbeider bedre og er mer villige til å ta risiko når de er sammen med bare kvinner enn når de grupperes sammen med menn.

Mennesker har en tendens til å utsette ubehagelige ting, slik som å lese til en eksamen eller betale tilbake et lån. Forskning viser at små påminnelser kan være et effektivt virkemiddel for å unngå denne type adferd. Juniwaty gjennomførte et eksperiment i Indonesia hvor hun sendte en tekstmelding til et tilfeldig utvalg av lånekunder med en påminnelse om at lånet deres var i ferd med å forfalle. Hun finner at påminnelsen førte til at langt flere betalte tilbake sine lån i tide, og at effekten var spesielt stor for kvinnelige låntakere.

Holdninger til risiko og til sparing er viktige for å forstå hvorfor mennesker starter egen bedrift og hvordan det går med bedriften. I hvilken grad er disse holdningene arvet fra foreldrene? Juniwaty bruker et rikt datasett fra Indonesia som måler holdninger over flere generasjoner. Hun finner at det eksisterer en sterk korrelasjon mellom foreldrenes holdninger til risiko og sparing og grad av tillit hos foreldre og barnas holdninger langs disse dimensjonene. Spesielt ser det ut til at mors tillit og fars holdning til risiko går i arv.

Juniwaty, født i 1983 i Indonesia, har vært doktorgradsstipendiat ved NHH. Hun har en MA i «Non-Farm Activities and Rural Development» fra Universitetet i Roma La Sapienza og en MSc i utviklings- og ressursøkonomi fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i Ås.

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, tirsdag 4. mai 2013. Prøveforelesningen starter 10.15 og disputasen klokken 12.15.

Tema for prøveforelesning:
Female Entrepreneurship in Developing Countries: Challenges and Potential

Tittel på avhandling:
Essays in Development Economics

Evalueringskomite:
Professor Alexander Cappelen, NHH, chair
Professor Jakob Svensson, Stockholm University and NHH
Professor Mari Rege, University of Stavanger

Veiledningkomite:
Professor Kjetil Bjorvatn, NHH, principal supervisor
Professor Jean-Marie Baland, University of Namur
Professor Erik Ø. Sørensen, NHH


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive