Disputas: Integrering og koordinering av forsyningskjeder

Jiehong Kong (Foto: Hallvard Lyssand)

Jiehong Kong disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 14. desember med avhandlingen Integration and coordination of supply chain: Case studies in forestry and petroleum industries. In English

07.12.2012 - Red.


Internpriser kan benyttes for å koordinere økonomisk aktivitet mellom ulike forsyningskjeder, mellom ulike funksjoner innad i en bedrift og på tvers av planleggingshorisonter. Informasjonen som ligger i internpriser er med andre ord svært sentral for optimal ressursbruk. Imidlertid kan det være en utfordring å sette riktige internpriser ettersom de ikke bestemmes av et marked.

I første del av avhandlingen viser Kong hvordan man kan integrere forsyningskjedene for tømmerstokker og biomasse fra trevirke i en felles matematisk modell. Modellen gjør det mulig å analysere hvordan endrede forutsetninger for en av forsyningskjedene påvirker den andre. Ved å bruke data fra skogsindustrien i Sør-Sverige viser Kong at modellene helt klart har praktisk relevans.

I avhandlingens andre del foreslår Kong en rekke ulike metoder for å sette internpriser. Hun illustrerer metodene ved å anvende dem på strategiske og taktiske beslutninger innen skogbruk og på produksjons- og salgsbeslutninger i et raffineri. I begge tilfellene viser hun hvordan de foreslåtte teknikkene gir mer lønnsomme resultater enn de teknikkene som benyttes i dag.

Jiehong Kong (f. 1982) er fra Shanghai i Kina. Hun er utdannet ved Shanghai Jiao Tong University i hjemlandet. Hun har vært doktorgradsstudent ved Institutt for foretaksøkonomi ved NHH.

Veiledningskomité:
Professor, Mikael Rönnqvist, NHH (hovedveileder)
Dr. Jens Bengtsson, NHH/UMB
Professor Sophie D'Amours, Université Laval, Québec

Bedømmelseskomité:
Professor, Kurt Jörnsten, NHH, (leder)
Dr. Helene Lidestam, Linköpings universitet
Dr. Dick Carlsson, LKAB, Sverige

Tid og sted:
Finn Kydlands Auditorium, NHH, fredag 14. desember 2012.
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.

Tema for prøveforelesning:
Price and resource control in decentralized planning: pros and cons

Mer informasjon:
Jiehong Kong, kiki.jhkong@gmail.com, +47 980 05 136
Konstituert kommunikasjonssjef: Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 959661/915 99 661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive