Norge er blant de billigste landene i Europa

Foto: Creative Commons

Kronikk: NRK Brennpunkts sammenlikning av prisene på legemidler i Norge, Sverige og Danmark er skjev og misvisende. Vi har ikke noe som helst motiv for å tilpasse våre analyser i norsk favør, skriver Kurt Brekke, NHH, Tor Helge Holmås, UNI Rokkan og Odd Rune Straume, University of Minto i Bergens Tidende torsdag 17. mars 2011.

17.03.2011 - Kurt Brekke, Tor Helge Holmås og Odd Rune Straume


NRK Brennpunkt 8. mars satte spørsmålstegn ved våre rapporter om priser på legemidler og antydet at dette var et bestillingsverk der man bevisst har valgt en metode som favoriserer Norge fremfor andre land. Dette er svært langt fra sannheten og programmet gir en misvisende og skjev fremstilling av vårt arbeid.

Først vil vi understreke at rapportene våre tar for seg all omsetning av legemidler innenfor de 300 mest omsatte virkestoffene i Norge (cirka 3000 ulike legemidler), over 6 måneder for 10 vest-europeiske land. Hensikten med studien var å gjennomføre en så bred som mulig kartlegging av prisnivået i Norge sammenlignet med prisnivået i Vest-Europa. Vi har beregnet hva det norske forbruket av legemidler ville kostet i utlandet og funnet at Norge er blant de billigste landene - sammen med Danmark, Sverige og Storbritannia.

Brennpunkt har undersøkt priser på cirka 20 legemidler i Norge, Sverige og Danmark (på en gitt dag). De har spurt etter billigste kopiprodukt i Sverige og Danmark og sammenlignet dette med trinnpris som er den prisen som norske myndigheter refunderer. Basert på denne smale sammenligningen slås det bombastisk fast både i Dagsrevyen og Brennpunkt at kopipreparater er svært dyre i Norge. Man kan stille spørsmål ved valget av legemidler og omfanget av undersøkelsen til Brennpunkt. Dette er imidlertid ikke vårt anliggende.

Faktisk omsetning

Hovedpoenget er at våre undersøkelser stiller et helt annet spørsmål enn Brennpunkt. Vi spør hva legemidler koster i Norge sammenlignet med andre land basert på faktisk omsetning. Brennpunkt spør hvor billig er det billigste legemidlet i Sverige og Danmark sammenlignet med Norge. Dette er ikke et uinteressant spørsmål, men det sier (nesten) ingenting om faktiske legemiddelutgifter i de ulike landene.

Det er nemlig slik at om man ser på omsetningen i Sverige og Danmark (og i andre land), så har dyrere legemidler med samme virkestoff betydelig salg. Det er ofte en grunn til at dyrere legemidler etterspørres. Mange pasienter ønsker ikke å kjøpe billigere kopipreparater, men foretrekker dyrere originalprodukt (eller kopiprodukt) man allerede har erfaring med eller som legen har anbefalt.

Kopiprodusenter finner det ikke lønnsomt å komme inn i markedet med alle produktvarianter, slik at originalen fremdeles er "monopolist". I tillegg er de billigste kopipreparatene gjerne tilgjengelig en kort periode før de blir utsolgt.

Gjennomsnittspris for samme virkestoff

Brennpunkt hevder at vi har utviklet en ny metode, hvor denne går ut på å sammenligne billige kopipreparat i Norge mot dyre originalprodukt i utlandet. Vi vet ikke om vi skal le eller gråte. Dette er selvfølgelig ikke hva metoden går ut på. Metoden går ut på å sammenligne faktisk omsetning av legemidler (original OG kopi hvor det er aktuelt) og beregne gjennomsnittspris for legemidler med samme virkestoff. Dette gjør vi for alle 300 virkestoffene i 10 land.

Deretter vekter vi disse prisene med det norske forbruksmønsteret for å finne hva det norske forbruket av legemidler av legemidler ville kostet om vi importerte det faktiske utenlandske prisnivået (og ikke den billigste prisen i utlandet). Dette er en standard metode for å sammenligne priser på ulike produkter mellom land og ikke noe vi har "kokt i hop på bakrommet".

I programmet hevdes det gjentatte ganger at vi finner at det er særlig kopimedisiner som er billigere i Norge enn i andre land. Dette er en misvisende framstilling av resultatene våre. Vi finner at Norge er billige i trinnprissegmentet, hvor både original- og kopimedisin omsettes. Dette er ikke det samme som å hevde at Norge har de billigste kopimedisinen. Her "argumenterer" Brennpunkt mot en stråmann.

Brennpunkt viser deretter til to legemidler som er patentbeskyttet og ikke har konkurranse fra kopipreparat i Sverige og Danmark som har inngått i vår sammenligning. De viser at prisforskjellen mellom originalproduktet i Sverige og Danmark og trinnprisen i Norge er stor, og går langt i å antyde at vi derfor har bedrevet juksing.

Marked for kopiprodukter

Dette vil vi på det sterkeste tilbakevise. Igjen er det spørsmål om hva man ønsker å undersøke. Dersom man ønsker å undersøke hva det norske forbruket av legemidler koster i utlandet, er det ikke urimelig å ta med legemidler som kan være patentbeskyttet i utlandet. Forskjellen i prisnivå skyldes da ulik nasjonal patentregulering, der Norge vil profitere på å ha en svakere patentbeskyttelse enn Sverige og Danmark.

Ulik nasjonal patentregulering er imidlertid ikke den eneste grunnen til at et originalprodukt ikke har konkurranse fra kopipreparater. Det kan nemlig være slik at kopiprodusentene ikke finner det lønnsomt å gå inn i markedet. Omfanget av konkurranse fra kopiprodusenter varierer mye mellom mellom land. Forskjell i prisnivå vil da reflektere hvor godt ulike nasjonale markeder og reguleringer stimulerer til konkurranse fra kopiprodusenter, noe de fleste ville hevde ville være rimelig å ta med i en prissammenligning.

Feil vinkling

I rapportene er det en lang diskusjon av disse forholdene. Vi har også gjort mange ulike sammenligninger basert på om legemidler har konkurranse fra kopipreparat eller ikke i Norge eller utlandet. Til tross for at vi har gjort Brennpunkt journalist Heggen oppmerksom på dette, har han likevel valgt å vinkle reportasjen som at vi bevisst har valgt denne metoden for å favorisere Norge i prissammenligningen.

Dette er skuffende og irriterende, og jeg tror alle fra både Helsedepartementet og Riksrevisjonen som var involvert i den første undersøkelsen kan bekrefte at dette på ingen måte innebærer riktighet. Om vi skulle trikse til prissammenligningen for å favorisere norske legemiddelpriser, så burde vi i hvert fall ikke skrevet det "svart-på-hvitt" hvordan vi har gått frem.

Avslutningsvis vil vi trekke frem at Brekke forfattet en høringsuttalelse 25. september 2006 til myndighetenes forslag om trinnprismodellen. I brevet ble det uttrykt skepsis til den nye modellen. Skepsisen gikk ut på at myndighetene under trinnprismodellen fastsetter sjablongmessige kutt i refusjonsprisen i stedet for å utnytte markedsmekanismen ved å bruke prisene på kopipreparater, slik man gjør i Sverige og Danmark.

At vi skulle ha noen som helst motiv for å tilpasse våre analyser for å favorisere norske legemiddelpriser og trinnprissystemet, er så langt fra sannheten man kan komme. Vi er derfor svært skuffet og særdeles irritert over vinklingen av Brennpunkt og journalist Håvard Heggen.


FAKTA:

Generisk konkurranse oppstår når patentet på orginalproduktet går ut. Da kommer ofte ulike kopimedisiner på markedet som er mye billigere enn orginalen. Prisen på kopimedisinene er billigere enn originalen fordi produktet oppfattes å være av lavere kvalitet.

Trinnpris er prisen myndighetene refunderer uavhengig av produktets faktiske pris. Er legemidlet pasienten ønsker priset over trinnpris, må pasienten betale differansen mellom faktisk pris og trinnpris. Trinnpris er fastsatt som en prosentvis rabatt på originalens maksimalpris når generisk konkurranse inntreffer.

Kronikken har også blitt publisert på Forskning.no


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive