Trenger flere innovative kristne

Kommentar: Når mange menigheter og kristne organisasjoner i dag taper terreng, skyldes dette i stor grad manglende innovasjonsevne, skriver Magne Supphellen i DagenMagazinet 19. januar 2011.

19.01.2011 - Magne Supphellen


Innovasjon og endring er nødvendig i alle organisasjoner som er utsatt for konkurranse fordi nye organisasjoner stadig kommer på banen og fordi målgruppene er i kontinuerlig forandring. Når mange menigheter og kristne organisasjoner i dag taper terreng, skyldes dette i stor grad manglende innovasjonsevne.

Hvorfor er det slik, og hvordan kan innovasjonsevnen styrkes?

Forskning på innovasjon og entreprenørskap i næringslivet gir noen indikasjoner. Kobles denne forskningen med egne observasjoner fra en rekke kristne organisasjoner og menigheter over en 25-årsperiode, er det mulig å antyde noen svar.

For det første: effektiv innovasjon etableres og ledes av personer med evne og anlegg for innovasjon. Kristne menigheter og organisasjoner ledes
ofte av teologer og pastorer.

Det finnes selvsagt innovasjonstalenter blant teologene, jeg kjenner opptil flere, men i mange (de fleste?) sammenhenger vil det finnes andre personer med større anlegg for og erfaring med innovasjon enn teologene. Disse må gis rom og mandat til å bidra.

For det andre: innovasjon som styrker konkurranseevnen er basert på oppdatert målgruppeinnsikt. Min erfaring er at kristne organisasjoner og menigheter ofte er altfor innadvendte.

De fokuserer på egen organisasjon og egne medlemmer, og mangler dyp og oppdatert kunnskap om eksterne målgrupper.

For det tredje: kristne menigheter og organisasjoner er ofte ensidig opptatt av møtene eller tjenestetilbudet i innovasjonsarbeidet.
Innovative organisasjoner jobber systematisk med forbedringer på alle operative områder: administrasjon, organisering,
innkjøp, innsamling, kommunikasjon, rekruttering og produkt- og tjenesteutvikling.

Sist, og kanskje viktigst: effektiv innovasjon finner sted i kulturer som aktivt stimulerer til innovasjon. Slike kulturer preges av ledere som oppmuntrer til endringer og nye ideer, de preges av samarbeid på tvers av funksjoner og kompetanseområder, og de kjennetegnes av risikovilje og toleranse for eksperimentering.

Her er det et betydelig forbedringspotensial, for å si det forsiktig. I kristne sammenhenger er vi ofte skeptiske til å lansere aktiviteter
med usikker tidshorisont. Vi vil unngå «døgnfluene», og hegner i stedet om «halvdøde skilpadder» - tradisjonelle aktiviteter
som skaper minimal bevegelse. Vi trenger flere døgnfluer! Poenget er ikke om aktiviteter lever lenge, men om de gir god måloppnåelse så
lenge de pågår.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive