Religion for forretningsfolket?

Kommentar: Karl Marx hevdet at religion var opium for folket. Han hadde delvis rett og grundig feil, skriver Magne Supphellen i et innlegg i DagenMagazinet 5. april 2011.

05.04.2011 - Magne Supphellen


Det var Karl Marx som hevdet at religion er opium for folket, et narkotikum som gjør mennesker sløve. Hovedargumentet var at fokus på livet etter døden og respekten for myndighetene gjør religiøse mennesker passive og sløve i forhold til å endre samfunnet til det bedre.

Forskning viser oss at Marx hadde delvis rett - men også grundig feil. Vi skal her se litt nærmere på effekter av kristen tro på ett viktig samfunnsområde; arbeids- og næringslivet.

Amerikanerne McCollough og Willoughby har oppsummert psykologisk forskning på hvordan tro påvirker tenkning og atferd blant amerikanske kristne.

De finner blant annet en sammenheng mellom kristen tro og en rekke personlige egenskaper som er viktige i arbeidslivet; vennlighet, hjelpsomhet og evne til å arbeide samvittighetsfullt. Særlig interessant er oppsummeringen av forskningen på kallsorientering («sanctification of work»).

I tråd med norsk forskning på de haugianske virksomhetene på 1800-tallet, finner amerikanerne at moderne mennesker med et kallsperspektiv på eget arbeid yter større arbeidsinnsats, er mer utholdende og opplever større mening i arbeidet enn arbeidstakere med svak eller ingen kallsorientering.

Studier av småbedrifter i slumområder i Kenya viser lignende effekter. Disse studiene viser at kallsorientering styrker troen på å lykkes, gir mer systematikk i arbeidet og høyere lønnsomhet.

Dette er viktige funn som viser at kristen tro kan være en positiv ressurs i arbeids- og næringslivet. Men ikke alle dokumenterte effekter er positive. Det finnes andre perspektiver på arbeid og næringsvirksomhet enn kallstanken blant kristne. En av disse er belønningstankegangen, inspirert av herlighetsteologien. Sentralt her er forventningen om at Gud belønner sterk tro og en aktiv givertjeneste med materiell rikdom.

Denne tankegangen har sterkt fotfeste mange steder, ikke minst blant fattige kristne i Afrika. Studier av småbedrifter i Kenya viser at belønningstankegangen kan være opium for bedriftslederne.

Belønningstankegangen skyver det mentale fokuset vekk fra forvaltningen av egne talenter og ressurser over på den åndelige arenaen. Resultatet er lavere innsats, mindre systematikk og lavere lønnsomhet.

Bibel og kristen tro kan inspirere til ulike perspektiver på arbeid og næringsdrift. Noen perspektiver ser ut til å stimulere økonomisk utvikling, andre kan ha destruktive konsekvenser. Det var dette mangfoldet Marx overså.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive