Skattlegg boliger

Kommentar: Hvert land har sitt eget område hvor rasjonalitet kommer til kort. I Norge er det boligskatt, skriver Rögnvaldur Hannesson i E24.no 27. september 2010.

27.09.2010 - Rögnvaldur Hannesson


Vi liker å tenke på økonomisk politikk som et resultat av rasjonelle valg. Men det er ikke alltid tilfellet, ikke minst i skattepolitikken. Hvert enkelt land synes å ha sitt eget spesielle område hvor rasjonaliteten kommer til kort.

I USA er det særlig skattlegging av drivstoff. I USA er bensin og diesel nærmest skattefritt. Konsekvensene for den amerikanske bilpark er iøynefallende. Det har sine behagelige sider. Men det finnes flere gode grunner til en høy skatt på bensin og diesel. Amerikanerne har gjort seg kritisk avhengig av importert olje.

Det kan komme til å koste dem dyrt hvis OPEC skulle skru igjen oljekranene. En ukjent andel av det amerikanerne betaler for oljen går til koranskoler og islamske terrorister, ikke akkurat amerikanernes bestevenner. Og man behøver ikke være klimahysteriker for å mene at mindre utslipp av kulldioksyd ville være en bonus.

Men skattlegging av bensin og diesel er en politisk umulighet i USA. Mange presidenter har prøvd seg, men få har lyktes, og da kun med futtige fem cents per gallon eller mindre. Den siste som lyktes var Clinton i 1993.

I Norge har vi spesielt problemer med skattlegging av boliger. Vårt skattesystem har gjort det å sette penger i banken til en dårskap. Rentene skattlegges samtidig som det ikke gis noe fradrag for pengenes verdiforringelse, og i tillegg skattlegges selve hovedstolen. Med boliger er det anderledes.

Gevinst ved boligsalg er skattefri hvis man har bodd i boligen et år og skal flytte. Det gis skattefradrag for renter på boliglån. Eiendomsskatten på boliger er latterlig lav, selv i kommuner som styres av ellers skattekåte partier. Skattetaksten på boligeiendom er langt under markedsverdi.

Mange ord trenger ikke å forspilles på denne ordningens mangel på rasjonalitet, men politisk er en seriøs boligskatt umulig.

Et stykke på vei kan man forstå hvorfor boligskatt er upopulær. De fleste eier jo egen bolig og ville bli rammet av den. Men det er et snevert syn. Skatt kommer man ikke unna.

Vi kan diskutere hvor høy den skal være og hvor langt staten skal gå i ta på seg ansvaret for borgernes velferd, men selv nattvekterstaten ville ikke kunne klare seg uten skatt. Dermed blir spørsmålet hvilken skatt gjør minst skade.

I Norge kommer en stor del av skatteinntektene fra skatt på arbeid. Den skatten har langt større skadevirkninger enn skatt på bolig.

Den lave skatt på boliger har oppmuntret til investering i boliger og blåst opp deres markedsverdi. Det kunne vi vært foruten. Jeg har hørt en som har sitt levebrød av å motarbeide skatt på boliger si at i Norge kan vi sette boligen i pant for å ta opp lån for å kjøpe bil, for i neste åndedrag å si at boligboble, det har vi aldri hatt her i landet. Javel, ja, bedre kan det ikke sies.

Det er faktisk litt vanskelig å forstå hvorfor skatt på boliger skal være en politisk umulighet mens skatt på arbeidsinntekt åpenbart ikke er det. Alle utenom pensjonister og uføre lever jo av å selge sin arbeidskraft. Det er da ikke noe hyggelig å få sin arbeidsinntekt redusert av skattefuten.

La oss da heller få en skikkelig boligskatt mot å redusere skatten på arbeid tilsvarende.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive