Kurant budsjett for NHH

Ole Hope (foto: Hallvard Lyssand)

NHH får et budsjett på 336 millioner i 2011, viser forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag. Det blir 35 nye studieplasser til NHH.

05.10.2010 - Kristin Risvand Mo


‒Budsjettet gir oss en predikerbar situasjon som det går an å forholde seg til. Forslaget likner mye på inneværende års budsjett. Dermed opprettholdes de siste årenes stramme trend. Det gir oss muligheter til å videreføre vårt gode og stabile aktivitetsnivå, men ikke mer, sier administrerende direktør Ole Hope.

Forslaget gir ca 12 millioner kroner mer enn i inneværende års budsjett. Hoveddelen er lønns- og priskompensasjon.

‒Det er gledelig at NHH får 35 nye studieplasser på masternivå. Vi er også fornøyd med at vi får kompensert for den økte studiepoengsproduksjonen. Dette utgjør 2,6 millioner kroner på plussiden, sier Hope.

NHH får derimot ingen nye stipendiatstillinger.

‒ Vi er skuffet over at regjeringen ikke har lagt inn midler til nye stipendiatstillinger ved noen universiteter og høyskoler. Dette er alvorlig for norsk forsknings framtid, sier Hope.

På grunn av en nedgang i antall publikasjonspoeng og færre avlagte doktorgrader får NHH et nedtrekk på 2,1 millioner i forhold til 2010-budsjettet.

NHHs nybygg trekkes fram sammen med UiOs Domus Medica som et av to store kurantprosjekt i universitets- og høyskolesektoren neste år.

Mer informasjon:

Administrerende direktør Ole Hope, e-post: ole.hope@nhh.no, tlf: 55 95 92 32/479 80 100
Informasjonssjef Asle Haukaas, e-post: asle.haukaas@nhh.no, tlf. 55 95 92 18/920 80 877


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive