Alle bør ha en språkpolitikk

Innlegg: Aftenposten tar prisverdig opp spørsmålet om norsk fagspråk i et større oppslag 7. juni. Utgangspunktet er at Språkrådet etterlyser at utdanningsinstitusjonene tar mer ansvar for norsk fagspråk, skriver NHH-rektor Jan I. Haaland i Aftenposten 16. juni 2010.

16.06.2010 - Jan I. Haaland


Dette er et viktig tema; så viktig at vi i lovs form er pålagt et ansvar for norsk fagspråk. Artikkelen kan gi inntrykk av at dette er en problemstilling universiteter og høyskoler ikke er opptatt av. Det stemmer ikke. Universitets- og høyskolerådet (UHR) nedsatte allerede i 2005 et utvalg for å utarbeide språkpolitiske retningslinjer for norske universiteter og høyskoler.

Retningslinjene ble vedtatt i 2007 og tar opp mange aspekter ved språkbruk i høyere utdanning og forskning, med spesiell vekt på å ha et bevisst forhold til ansvaret for fagspråk på norsk. UHR anbefaler alle institusjoner å utarbeide sin egen språkpolitikk. Begrepet parallellspråklighet - det å kunne bruke fagspråk både på norsk og engelsk - står sentralt i UHRs anbefaling.

Språkpolitiske retningslinjer


Flere institusjoner har fulgt oppfordringen. Ved Norges Handelshøyskole (NHH) har vi i vår nye strategi slått fast at NHH skal ha et nasjonalt ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk innen de økonomisk-administrative fagene. Et forslag til språkpolitiske retningslinjer for NHH er utarbeidet, og det arbeides bl.a. med norsk-engelske termlister i våre fag.

NHH er en internasjonalt orientert institusjon, med stort innslag av internasjonale studenter og ansatte. Det betyr at mye av undervisningen må foregå på engelsk. Hensynet til internasjonalisering og ansvaret for norsk fagspråk kan synes motstridende og oppfattes som en vanskelig balansegang. Men det betyr ikke at vi skal la temaet ligge.

Handlingsplan


Tvert imot - diskusjonen om språkpolitikk og internasjonalisering ønskes velkommen ved NHH, og allerede denne uken skal NHHs styre behandle så vel språkpolitiske retningslinjer som en ny handlingsplan for internasjonalisering.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive