Mer enn mangfold

Kronikk: Mediestøtteutvalget bør tenke på journalistikk som en investering som kan ha høy samfunnsøkonomisk avkastning, skriver professor Jarle Møen i Aftenposten 26. april 2010.

26.04.2010 - Redaksjonen


Aftenposten ønsker ikke at kronikken i sin helhet skal være tilgjenglig på Paraplyen. Kronikken kan imidlertid leses på Aftenpostens nettsider http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3622705.ece.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive