Fire nye professorer

Professoropprykk på NHH

I dag ble Einar Breivik, Leif Egil Hem, Jarle Møen og Helge Thorbjørnsen utnevnt til professor.

25.11.2009 - Karen Valsø


Breivik, Hem, Møen og Thorbjørnsen mottok blomster og gratulasjoner fra prorektor Gunnar Christiansen etter at tilsettingsutvalget hadde godkjent søknadene om opprykk til professor.

Einar Breivik har vært ansatt ved Institutt for strategi og ledelse siden 1995. Han har doktorgrad fra NHH med en avhandling om tjenestemarkedsføring.

Leif Egil Hem har vært ansatt ved Institutt for strategi og ledelse siden 2002. Han har doktorgrad fra NHH med en avhandling om merkeutvidelser.

Jarle Møen har vært ansatt ved Institutt for foretaksøkonomi siden 2002. Han har doktorgrad fra NHH med en avhandling om kommersiell forskning i næringslivet og subsidieprogrammene til IT-forskning.

Helge Thorbjørnsen har vært ansatt ved Institutt for strategi og ledelse siden 2003. Han har doktorgrad fra NHH med en avhandling om merkevarelojalitet og internett.

Nybakte professorer
OPPRYKK. Prorektor Gunnar E. Christensen (t.v.) sammen med de fire nybakte professorene Jarle Møen, Einar Breivik, Helge Thorbjørnsen og Leif Egil Hem.
Foto: Sigrid Folkestad

Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive