StatoilHydro og NHH i nytt forskningssamarbeid

Helge Lund (foto: Trond J. Hansen)

StatoilHydro og NHH skal de nærmeste årene samarbeide om forskning på ledelse og virksomhetsstyring. Forskningsprogrammet ble åpnet da Helge Lund og StatoilHydro besøkte NHH tirsdag 2. september.

02.09.2008 - Kristin Risvand Mo


NHH-forskerne skal følge iverksettingen av StatoilHydros styringssystem, Ambition to Action, der tradisjonelle budsjetter er forkastet til fordel for løpende fordeling av ressurser og en flatere, mer desentralisert organisasjon.

- NHH kommer inn i prosjektet på et godt tidspunkt, sa konsernsjef Helge Lund.
- StatoilHydro innførte Beyond Budgeting i 2005. Nå kan vi få et løft sammen med dere. Vi trenger noen som kikker oss i kortene, og som vi kan samarbeide med om å utvikle styringssystemet videre.

- Jeg tror prosjektet vil gi ny kunnskap på mange viktige områder, sa NHH-rektor Jan I. Haaland. Prosjektet som er lansert i dag, er oppstått av felles interesse. Det er et ideelt prosjekt for NHH.

- Jeg synes vi tok en modig beslutning da vi i 2005 valgte å gå bort fra tradisjonelle budsjetter, sa StatoilHydro-sjefen.

- Det vi forsøker å få til, er økt handlingsrom for ledere og medarbeidere, mer dynamiske prosesser, mindre spill rundt de viktige prosessene i selskapet.

- Vi var tidlig ute med å gå over til Beyond Budgeting. Og det er et bra tidspunkt for NHH til å skape ny forskning på dette feltet, sa Helge Lund.

Paraplyen vil komme tilbake senere med en større presentasjon av Beyond Budgeting.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive