Kandidater til arbeidsmiljøprisen ved NHH

NHHs arbeidsmiljøpris tildeles en eller flere som har gjort noe ekstra for arbeidsmiljøet ved høyskolen. Nå kan du sende inn forslag til kandidater.

25.11.2008 - Red.


Etter- og videreutdanningen fikk prisen i 2007 for sitt initiativ til "Mingletreff i Merinobygget".

Prisen er på inntil kr. 20.000 og arbeidsmiljøutvalget (AMU) ønsker forslag til årets kandidater.

Hvem kan nomineres?

Arbeidsmiljøprisen kan deles ut til en avdeling, enhet, fagmiljø, gruppe eller enkeltpersoner. Kandidatene må tilfredsstille ett eller flere av følgende kriterier:
• Bidrar til å sette fokus på arbeidsmiljøet ved NHH på en konstruktiv måte.
• Arbeider aktivt med å fremme en klar HMS-profil ved NHH.
• Gjennom sitt arbeid utviser særlig ansvar og bevissthet om HMS. Både fysiske HMS-tiltak og/eller HMS-tiltak innen psykososialt arbeidsmiljø er aktuelle.
• Bidrar aktivt til et inkluderende arbeidsliv.

Det er en forutsetning at kandidatene ikke utfører oppgavene som en del av sitt ordinære arbeid, og prispengene må benyttes til noe som bidrar til et bedre arbeidsmiljø ved NHH.

Alle tilsatte kan fremme forslag på kandidater til arbeidsmiljøprisen. Forslagene stiles til arbeidsmiljøutvalget, og sendes til personal- og organisasjonsavdelingen ved sylvi.larsen@nhh.no. Frist for innsending av forslag er 4. desember 2008.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive