Valg av styrerepresentanter

Det nærmer seg frister for fremsettelse av forslag til styrekandidater. Paraplyen bringer her en oversikt over forslagsfristene.

28.04.2005 - Stig Nøra


Valg av fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling til styret
Det skal velges 2 medlemmer og 5 varamedlemmer.
Frist for fremsettelse av forslag til kandidater: 04.05.05
Dato for valgmøte: 26.05.05

Valg av midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling til styret
Det skal velges 1 medlem og 3 varamedlemmer.
Frist for fremsettelse av forslag til kandidater: 04.05.05
Dato for valgmøte: 26.05.05

Valg av teknisk og administrativt tilsatt til styret
Det skal velges 1 medlem og 3 varamedlemmer.
Frist for fremsettelse av forslag til kandidater: 10.05.05
Dato for valgmøte: 31.05.05


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive