Tsjekkiske parlamentarikere traff NHH-studenter

Tsjekkiske parlamentarikere kom mandag til NHH for å diskutere Norges framtid i Europa. Parlamentarikerne, som representerte ulike partier i Underhusets komité for EU affærer, hadde spesielt bedt om å få møte studenter ved NHH.

12.04.2005 - Asle Haukaas


Rektor Per Ivar Gjærum sa i sin korte velkomst til parlamentarikerne at mens Norge geografisk og økonomisk helt klart er del av Europa, er ikke det så klart politisk. Det vil framtiden avgjøre, og framtiden skapes av ungdommer. Derfor var fem norske og en tsjekkisk student som for tiden er CEMS-student ved NHH, invitert til å møte delegasjonen.

Et tomrom på EU-kartet?
Delegasjonens leder, Pavel Svoboda, innledet debatten med å si at det var et tomt område på EU-kartet, nemlig Norge. Og Norge ville de gjerne ha med. Studentene svarte at de trodde og håpet at Norge ville bli med, men at de neppe representerer gjennomsnittet av studenter i Bergen. Deretter pekte de på en rekke betenkeligheter mht et føderalt EU, distriktspolitikkens vilkår og EUs svake evne til å senke handelsbarrierene overfor utviklingsland.

Parlamentarikerne på sin side tok opp begrensningene for mobilitet av arbeidskraft fra Tsjekkia som Norge og mange gamle EU-land har innført. De hevdet det ikke har vært problemer med tsjekkisk arbeidskraft i Norge eller i Storbritannia, Irland og Sverige som ikke har laget slike hindringer.

Festlig med Euro?
- Festlig er det kanskje å slippe å veksle valuta når man er ute og reiser, men de fleste universitetsmiljø i Europa er skeptiske til euro som felles valuta, sa professor Ola H. Grytten på spørsmål om Norge bør gå over til euro. - Felles valuta har en rekke svakheter fordi det krever stor likhet i økonomisk politikk og i økonomisk utvikling. Historisk har alle slike prosjekter falt sammen.

Ola H. Grytten kommenterte også EUs fire friheter med at Europa på slutten av 1800-tallet hadde minst like fri bevegelse av arbeid og kapital som i dag. - Jeg vil hevde at EU stort sett er et organ for å kontrollere bevegelser, ikke for å slippe dem fri.

De inviterte parlamentarikerne avstod fra å kommentere dette, og fra å svare på spørsmål om Tsjekkia i realiteten hadde hatt noe reelt valg da de ble medlem av EU. Besøket og dialogen med studentene ble avsluttet over en hyggelig lunsj på Stupet.


De tsjekkiske parlamentarikerne ble hilst velkommen til NHH av rektor Per Ivar Gjærum og John A. Andersen ved internasjonalt kontor.

De fem norske studentene sammen med en tsjekkisk presiserte at NHH-studenter ikke er gjennomsnittet av studenter i Bergen.

Er EU flinkere til å kontrollere bevegelser av arbeid, kapital mm enn til å slippe dem fri? Størst engasjement ble det om det de kalte det ømme temaet: hindringer for tsjekkisk arbeidskraft.

KLIKK PÅ BILDENE FOR STØRRE UTGAVER


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive