Studentstipendier tildelt

Igjen har det vært mange velkvalifiserte søkere til de utlyste studentstipendiene rettet mot masterstudenter innen bedriftsøkonomisk analyse. Nå er stipendiene tildelt.

15.04.2005 - Afsoun Sabzian


- Vi mottok en rekke interessante prosjektbeskrivelser, sier professor Frode Sættem, leder for Senter for finansiell økonomi ved SNF.

Søkerne og oppgaveforslagene er vurdert i forhold til SNF/NHH-prosjektenes faglige og økonomiske rammer. Følgende studenter får innvilget stipend:

• Frode Høyland: Prestasjonsmåling og risikostyring av porteføljer
• Krister William Kristiansen: Helsereformens påvirkning på økt ansvarliggjøring hos avdelingslederne i sykehus
• Unni Bergtun Meyer og Ingrid Waage-Rasmussen: Hvordan håndtere at ulike økonomiske incitament i helseforetakene ikke skaper uønskede vridningseffekter
• Hanne Lorentsen: Kapitalkostnader i NSB

Det er Senter for finansiell økonomi ved SNF i samarbeid med Institutt for foretaksøkonomi og Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap som står bak ordningen med studentstipendier i bedriftsøkonomisk analyse.

Nærmere opplysninger om ordningen finnes her.

Neste søknadsrunde forventes å bli i oktober 2005.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive