Store forventninger til nytt gaveprofessorat

Konsernsjef Helge Lund i Statoil har store forventninger til gaveprofessoratet i økonomisk styring ved NHH og ser frem til et godt samarbeid med den nye professoren, Mikael Rönnqvist.

14.04.2005 - Asle Haukaas


- Dette vil gi større oppmerksomhet rundt økonomiske styringsutfordringer i industrien. Dette er spesielt relevant for drift og videreutvikling av Statoils raffineri på Mongstad. Det er derfor en glede å ønske Mikael Rönnqvist velkommen, og jeg ser fram til et godt samarbeid med ham og resten av NHH i årene som kommer, sier Helge Lund.

Lund påpeker at kompleksiteten stadig øker i den internasjonale olje- og gassindustrien:

- Kompetanse og kunnskap står derfor sentralt for å styrke Statoils konkurranseevne. Gjennom samarbeidsavtaler med alle universiteter i Norge har vi utviklet et godt og allsidig samvirke med forsknings- og utdanningssystemet.

Styrker kontakten med næringslivet
- Vi har ved NHH som andre utdanningsinstitusjoner et urealisert potensiale i å bedre kontakten med våre omgivelser. På NHH har vi åpen og relasjonsbyggende som en av våre kjerneverdier sammen med at vi skal være relevant og løsningsorientert, sier rektor Per Ivar Gjærum.

- Statoil har med sin satsing på NHH-miljøet og andre institusjoner i Norge og i utlandet bidratt til å styrke denne kontakten.

Optimering fra hjemmesykepleie til oljeraffineri
Erik Mikael Rönnqvist er professor i optimering ved Linkøpings universitet og tilsatt ved Skogforsk i Sverige. Han har hatt flere lange forskningsopphold ved University of Auckland på New Zealand og ved University of Queensland i Australia.

Et par ganger har han vunnet "EURO Excellence in Practice Award" for bruk av forskningsresultater innen industriell virksomhet. Han er også en av grunnleggerne av firmaet Optimal Solutions som har laget programvare basert på optimeringsmetoder.

Rönnqvist skal spesielt jobbe med optimering innenfor industriell økonomi. Han har jobbet aktivt med optimering innen flere felt fra hjemmebesøk i hjemmesykepleie til skogsindustri, treforedling og papirproduksjon.

Verdig avtaker
På NHH skal han blant annet jobbe med et prosjekt knyttet til Statoils raffineri på Mongstad sammen med flere kolleger ved NHH. Rönnqvist etterfølger professor Einar Hope som nylig gikk av med pensjon.

Ordet optimering kommer fra "optimus" på latin som betyr "det beste". Optimering er anvendelse av matematiske og økonomiske modeller til å finne beste handlingsalternativ i beslutningssituasjoner. Optimeringsmodeller gir ofte en effektiviseringsgevinst fra 5 til 15 prosent, noen ganger langt mer.

- Vi er helt sikre på at Mikael Rönnqvist er en verdig arvtaker etter Einar Hope. Som Einar har han en CV - både vitenskapelig og anvendt - som kan ta pusten fra noen og enhver, sier rektor Gjærum.


Mikael Rönnqvist
Professor Mikael Rönnqvist er ny professor i økonomisk styring ved NHH. Professoratet er finansiert av Statoil
Foto: Asle Haukaas

Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive