Sjekker studenttilfredsheten

18.-26. april gjennomfører NHH en undersøkelse om studenttilfredshet blant bachelor- og masterstudentene. Her får studentene anledning til å komme med sin oppfatning av læringsmiljøet ved høyskolen.

18.04.2005 - Stig Nøra


Studentene får si sin mening om blant annet fagtilbudet, undervisningen, servicetjenester, studentdemokratiet og sosiale forhold ved høyskolen.

Undersøkelsen er utviklet i samarbeid mellom NHHS og studieadministrasjonen, og det tas sikte på å ha resultatene klare før sommerferien.

Undersøkelsen om studenttilfredsheten inngår høyskolens Kvalitets-sikringssystem som skal evalueres av NOKUT høsten 2005.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive