SIØS Økonomisk Forum 2005

Tirsdag 12. april kl. 16.00 arrangerer Senter for internasjonal økonomi og skipsfart (SIØS) SIØS Økonomisk Forum 2005 på Hotel Bristol i Oslo. Tema for arrangementet er "Næringspolitikk i morgensdagens Norge", og spørsmål det fokuseres på er "Trenger vi næringspolitikk i vid eller bred forstand?" og "Bidrar dagens næringspolitikk til tilstrekkelig konkurransekraft?".

11.04.2005 - Afsoun Sabzian


Innledere er Carl I. Hagen og Victor D. Norman. Johan Hvide, president i Norges Rederiforbund, vil deretter holde et forberedt kommentarinnlegg før det åpnes for generell diskusjon. Diskusjonsleder er Arne Jon Isachsen. Arrangementet har 50 deltakere fra næringsliv, embetsverk/akademia og politisk miljø. SIØS Økonomisk Forum er finansiert av Norges Rederiforbund, og arrangeres for 4. gang.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive