Rektorvalget

Ved fristens utløp 08.04.05 var det ikke innkommet alternative forslag til valgkomitèens forslag om Jan I. Haaland / Gunnar Christensen som rektor / prorektor. Innkalling til valgmøte er sendt som e-post til alle tilsatte, med innlagt rutine for pliktig bekreftelse av mottak og prosedyre for evt. forhåndsstemming.

11.04.2005 - Afsoun SabzianKontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive