"NHH banker BI"

Tittelen over er hentet fra ukeavisen Mandag Morgens omtale av hjemmesidene til vitenskapelig tilsatte. Ukeavisen har gjort en sammenligning av hjemmesidene for faglig ansatte ved de seks universitetene, NHH og BI. Bare Tromsø og NHH får godkjent.

06.04.2005 - Asle Haukaas


"Ved Universitetet i Tromsø og NHH kan nettsidene til de ansatte generelt beskrives som godkjent. Ved de andre lærestedene er tilstanden trist, dog med hederlige unntak for enkelte vitenskapsfolk eller iblant hele institutter," heter det. Dårlige nettsider hemmer forskningsformidlingen, senker institusjonens attraktivitet blant studiesøkende og gir forskeren mindre kontroll over hvordan egen forskning framstilles.

Mandag Morgen beskylder de ledende universitetene i Norge for å neglisjere en svært viktig kommunikasjonskanal. Avisen får støtte fra seksjonssjef Jan Erik Kaarø ved informasjonsavdelingen på NTNU som sier at gode nettsider er virksomhetskritisk for universitetene i dag. Informasjonsleder Jørgen Moland ved Institutt for samfunnsforskning framhever internett som det viktigste utstillingsvinduet for enhver virksomhet som driver med forskning og utdanning.

NHH er unntaket
Mandag Morgen skriver at unntaket blant de ledende utdanningsinstitusjonene er NHH hvor alle vitenskapelige ansatte har nettsider som oppdateres rimelig jevnlig. De dårligste hjemmesidene for vitenskapelig ansatte ved alle de undersøkte institusjonene er på BI.

"Alt er overlatt til det fullstendig private og selvstendige initiativ, med et miserabelt resultat, " skriver avisen og sier at flere høyt profilerte ansatte framstår med sider som ikke har vært oppdatert på ti år. Både BI og NTNU lover bot og bedring i artikkelen. Som kontrast framheves sidene til Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo og forskere i instituttsektoren som Nupi, Prio, Fafo, Institutt for samfunnsforskning og CMI som utmerkede eksempler.

Fra Mandag Morgen nr. 12/2005 s 18-20.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive