Lunsjmøte om handel i Bergen Næringsråd

Tirsdag 19. april arrangerer Karrieresenteret i samarbeid med Universitetet i Bergen og Bergen Næringsråd et lunsjmøte om handel og kompetanse. Påmeldingsfristen er mandag 18. april.

14.04.2005 - Afsoun Sabzian


Hvilken kompetanse trenger handelsnæringen for å videreutvikle seg? Kan utdanningsinstitusjonene tilby denne kunnskapen? Er det et gap i kompetansen mellom handelsnæringens behov og tilbudene i utdanningene? Dette er spørsmål som vil bli belyst på møtet.

Program for møtet
• Velkommen ved Rønnaug Tveit, daglig leder ved Karrieresenteret
• Hva trenger handelsnæringen?
• Olav Munch, adm. dir. ved Dale of Norway AS
• Marianne Nyborg, senterleder ved Oasen Senter
• Pause
• Hva tilbyr utdanningsinstitusjonene?
• Tor Aase Johannessen, programdirektør CEMS ved Norges Handelshøyskole
• Leiv Sydnes, viserektor og rektorkandidat ved Universitetet i Bergen
• Diskusjon

Møteleder er Gard Bang-Olsen fra Karrieresenteret.

Lunsjmøtet inngår i en møteserie hvor Karrieresenteret, Bergen Næringsråd og utdanningsinstitusjonene i Bergen lar ulike bransjer presentere sine behov for kompetanse i fremtiden overfor utdanningsmiljøene.

Deretter vil utdanningsmiljøene fortelle om de kan etterkomme denne etterspørselen.

Tid: Tirsdag 19. april klokken 11.30-13.00, det vil bli servert lunsj fra 11.15
Sted: Grand Selskapslokaler, 2.etg., inngang Ole Bull plass
Påmelding: på Bergen Næringsråds hjemmeside: www.bergen-chamber.no eller på mail til gard.bang-olsen@sib.uib.no gjerne så fort som mulig og senest innen mandag 18. april.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive