Ledige stillinger ved personal- og organisasjonsavdelingen

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig en 100% stilling og en 50% stilling som personalkonsulent.

08.04.2005 - Afsoun Sabzian


PERSONALKONSULENT - FØRSTEKONSULENT

Personalkonsulenten vil få varierte arbeidsoppgaver med hovedvekt på personaladministrative oppgaver. Arbeidet inkluderer oppgaver knyttet til tilsetting, samt sekretærfunksjon og saksbehandling for råd og utvalg. Stillingen er tillagt ansvar for fysisk og elektronisk personalarkiv, for oppfølging og instruks i forbindelse med lønnsplassering og lønnsutbetaling og for pålagt rapportering til offentlige myndigheter. Stillingen er videre tillagt oppgaver knyttet til budsjett og regnskap for avdelingen. Arbeidet innebærer betydelig kontakt og samarbeid med høyskolens institutter og øvrige administrative enheter.

Søkere må ha relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole, (minimum tilsvarende bachelor, fortrinnsvis cand. mag. nivå), gjerne med økonomi i fagkretsen.

Vi søker en person med god kjennskap til IT-baserte saksbehandlings- og personaldatasystemer og erfaring fra personaladministrativt arbeid. Det vil være en fordel med kjennskap til statlig avtale- og regelverk og til høgskolesektoren. Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og kunnskaper i engelsk. Vi ønsker en person som er fleksibel og selvstendig og har evne til samarbeid. Vi legger vekt på at du liker å arbeide i et hektisk miljø, og at du har evne til å arbeide strukturert og nøyaktig innenfor knappe tidsfrister.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som 1408 førstekonsulent i ltr. 36 - 45 avhengig av kvalifikasjoner. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

PERSONALKONSULENT - 50 % STILLING

Personalkonsulenten vil få varierte arbeidsoppgaver og må påregne en del rutinearbeid. Arbeidet inkluderer sekretær- og saksbehandlerarbeid, herunder tilrettelegging for møter, registrering av syke- og egenmeldinger, refusjon av syke- og fødselspenger og utarbeiding av fraværsstatistikk, oppgaver knyttet til tilsettinger, behandling av permisjonssøknader, samt arkivering. Det må påregnes endring i oppgaver over tid. Arbeidet innebærer utstrakt kontakt og samarbeid med høyskolens institutter og øvrige administrative enheter.

Stillingen har i dag en stillingsbrøk på 50 %. Stillingsbrøken kan utvides på sikt.

Søkere må ha videregående skole eller tilsvarende utdanning og ett års relevant tilleggsutdanning og relevant praksis. Annen relevant kompetanse kan erstatte kravet til formell utdanning. Det kreves generelt gode IT-kunnskaper, herunder kjennskap til IT-baserte saksbehandlings- og personaldatasystemer, og den som blir tilsatt bør beherske engelsk skriftlig og muntlig.

Stillingen vil bli lønnet som 1064 konsulent i lønnstrinn 31-38. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi søker en person med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, som er fleksibel og selvstendig og har evne til samarbeid. Videre legger vi vekt på at du liker å arbeide i et hektisk miljø, har evne til å arbeide strukturert og nøyaktig innenfor knappe tidsfrister.

For begge stillinger gjelder at:

Fra lønnen trekkes 2 % som innskudd i Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til personalsjef Ingebjørg Tyssedal, tlf. 55 94 95 06.

Søknad vedlagt CV og utfylt skjema for utvidet søkerliste sendes Norges Handelshøyskole, personal- og organisasjonsavdelingen, Helleveien 30, 5045 Bergen, innen 23. april 2005. Stilling som førstekonsulent merkes stillingsnummer 012/2005, stilling som konsulent merkes stillingsnummer 013/2005. Dersom en ønsker å søke begge stillingene, sendes en søknad til hver stilling.

Skjema for utvidet søkerliste er å finne på følgende internettadresse: http://www.nhh.no/adm/personal/. Skjema kan også fås ved henvendelse til personal- og organisasjonsavdelingen på tlf. 55 95 96 39. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet vedrørende innsending av attester og vitnemål m.v.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive