Kydland er Norges mest siterte samfunnsforsker

Finn E. Kydland, professor II og nobelprisvinner i økonomi, er Norges mest siterte samfunnsforsker. Kydland vil snart passere 1000 siteringer, ifølge Dag W. Aksnes som har skrevet en doktorgradsavhandling om vitenskapelige siteringer.

01.04.2005 - Asle Haukaas og Stig Nøra


Det er nobelprisartikkelen Rules rather than discretion - inconsistency of optimal plans av Kydland og Prescott fra 1977 som er sitert oftest.

Allerede før nobelprisen var denne artikkelen i ferd med å ta igjen den tidligere mest siterte samfunnsfaglige artikkelen med norsk forfatter. Det er en artikkel fra organisasjonsteori forfattet av Johan P. Olsen sammen med J.G. March og M.D. Cohen i 1972.

Siteringer som mål på kvalitet
Aksnes har studert siteringspraksisen i vitenskapelige tidsskrift. Dette er et mål på vitenskapelig kvalitet, men det er ikke alltid rettferdig hvem som siteres.

- Konklusjonen er at siteringer har en viss verdi som mål på vitenskapelig kvalitet. Men fagfellevurderinger er fortsatt det viktigste for å vurdere kvalitet. Det beste er å bruke begge metoder, sier Aksnes til Aftenposten.

Lowry har rekorden
Aksnes sier at hvert fagfelt bør vurderes for seg på grunn av ulike tradisjoner for siteringer. Metodeartikler siteres mye oftere enn basale teoretiske oppdagelser som gjerne over tid innlemmes som vedtatte sannheter innen fagfeltet.

Den mest siterte vitenskapelige artikkelen i Norge er Arne Bøyums artikkel fra 1968 om seperasjon av hvite blodlegemer, Den er sitert mer enn 14 000 ganger.

Verdens mest siterte artikkel, forfattet av O.H. Lowry om måling av proteiner fra 1951, har over 250 000 siteringer

Finn E. Kydland er Norges mest siterte samfunnsforsker med nærmere 1000 siteringer.

KLIKK PÅ BILDET FOR STØRRE UTGAVE


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive