Kvalitetssikring på nett

Det er nå opprettet nye nettsider om kvalitetssikringssystemet ved NHH. På disse sidene finner du all informasjon om systemet samlet på et sted.

25.04.2005 - Stig Nøra


Kvalitetssikringssystemet (KS) ved NHH konsentrerer seg i første rekke om studiekvaliteten. Formålet med KS-systemet er å:
• Sikre at utdanningsvirksomheten holder høy kvalitet og har fokus på mulige forbedringstiltak.
• Synliggjøre god og dårlig kvalitet og avdekke tilfeller av kvalitetssvikt.
• Gi høyskolen et grunnlag for egenvurdering og endring slik at man sikrer kontinuerlig forbedring og utvikling.

Sjekk ut de nye sidene på www.nhh.no/omnhh/kvalitet

Kvalitetssikringssystemet ved NHH konsentrerer seg i første rekke om studiekvaliteten. Bakgrunnen for innføringen av KS-systemer ved høyere utdanningsinstitusjoner finner vi i Kvalitetsreformen


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive