Kreative treningsøkter på NHH

Kreativitet og innovasjon blir stadig viktigere i næringslivet. I to dager har flere NHH-studenter gjennomgått et kreativt treningsopplegg i aulaen - hvor maling, tegning og mentale ekskursjoner langs uvanlige sidespor er blant ingrediensene.

21.04.2005 - Stig Nøra (tekst og foto)


Aulaen ser ut som en barnehage, men det er bare forberedelser til et masterkurs ved NHH. Hele gulvet er dekket av hvitt papir, malerskrin, pensler, tusjer og fargestifter. Vi får beskjed om å ta på oss blå plastikksokker over skoene.

Tre prosessledere fra NTNU stresser med å få alt ferdig i tide - de jobber med å iscenesette en såkalt kreativ arena.

Så fylles rommet av NHH-studenter. Og snart ligger alle på kne og tegner og maler. Ikke en lyd. Studentene boltrer seg med pensler og tusjer. Maler, tegner, tenker.

- Målet er å skape en tilstedeværelse, et individuelt engasjement. Gjennom blant annet maling og tegning ønsker vi å få den enkelte engasjert, å finne det vi kaller "driveren" i den kreative prosessen, hvisker en engasjert prosessleder Ninni Sødahl ved NTNUs idélaboratorium Oasen.

Delikate og skjøre prosesser
- Rommet er viktig. De fysiske omgivelsene er også med å påvirke de delikate og skjøre kreative prosessene. Derfor foregår dette i en uformell setting hvor deltakerne skaper rommet selv, sier NHH-professor Geir Kaufmann

Sammen med Mark A. Runco, professor fra California State University og professor II ved NHH, arrangerer de det noe uvanlige masterkurset sammen med Oasen. Masterkurset går over seks dager fordelt på to uker.

- Dette er opplevelsesbasert læring. Først presenterte Runco teori og forskning om kreativitet, nå utfører studentene visse aktiviteter, deretter skal de reflektere over prosessen, sier Kaufmann.

Fri utforskning
Etter å ha fordypet seg i malerkunsten er studentene klare for neste fase i den kreative prosessløypa. Nå fokuseres blikket mot konkrete problemstillinger - hvor den forrige fasen inngår som det kreative "råstoffet". Studentene jobber i grupper, men velger selv hvordan de innretter seg i gruppen.

De får utdelt et bilde og et ord. Oppgaven er å tvangsforene bildet med ordet for å skape nye originale og overraskende ideer.

Senere får studentene en oppgave om å utvikle et konsept for en restaurant. De blir beordret ut i naturen for å hente inspirasjon.

Gjennom ulike kreative metoder utvikler gruppene ulike restaurantkonsepter som undervannsrestauranter, friluftsrestauranter med egne parker for vegetarianere og andre variasjoner over naturtematikken.

Slik fortsetter det. Nye oppgaver og nye ideer. Målet er fri utforsking av mulige konsepter og løsninger.

Utfordrer vanene
- Vi forsøker å utfordre vanene. Kreativitet handler om å bryte ut vanetenking og mønstre, sier Ninni Sødahl. Det handler om å komme inn på sidesporene. Om å koble ting på nye måter.

Marc Runco, som er redaktør av et de ledende tidsskriftene på feltet, Creativity Research Journal, er ikke i tvil om at slike aktiviteter vi er vitne til i aulaen er nyttige.

- Kreativitet er avgjørende for innovasjonsevnen i bedrifter og organisasjoner. Og kreative prosesser handler i stor grad om å åpne opp for nye perspektiver. Det handler om å være leken. Om å være litt barnslig.

- Noe for næringslivsledere?
- Definitivt. En slik prosess ville vært veldig bra for dem, sier Runco.

Jobber med konkrete problemer
Jan Eivind Danielsen i NTNU-teamet er enig. - Det er på denne måten bedrifter skulle ha jobbet, sier han og peker på malende og tegnede studenter.

Oasen har lagt til rette for lignende prosesser i bedrifter som Statoil, Adresseavisen, Vegvesenet, Trondheim Brann- og Redningstjenester og PriceWaterhouseCooper.

Danielsen mener at i en kunnskapsbasert verdiskapning er dette måten å jobbe på. I åpne landskap hvor ansatte fra ulike miljøer jobber sammen for å løse spesifikke utfordringer og problemer i bedriften.

- I Statoil jobbet vi for eksempel med hvordan få ulike grupper til å jobbe sammen om en ny oljebrønn.

Penger å tjene
Det viser seg at bedriftene er svært interessert i slike kreative arbeidsprosesser.

- Hvorfor? Fordi de kan tjene massevis av penger på å få de menneskelige ressursene til å jobbe sammen, sier Danielsen og legger til:
- Det er mye penger i en oljebrønn.

Han mener Norge står Norge i en unik posisjon når det gjelder utvikling av nye arbeidsformer.

- "Look to Scandinavia", sier forskere som jobber med nye arbeidsformer. Det skyldes blant annet at Norge har en tradisjon for likhet, en tradisjon for at ledere er på samme nivå som sine ansatte.

Internasjonal trend
Geir Kaufmann har jobbet mye med kreativitet og kan konstatere at det foregår en hektisk internasjonal debatt om disse temaene.

Han viser til businesskolen INSEAD i Paris som nå satser tungt på kreativitet. Den anerkjente skolen mener kreativitet er det mest aktuelle temaet for dagens ledere.

- Vi er vitne til en omveltning på arbeidsplassen. Flere og flere jobber kreativt. Vi er i ferd med å utvikle en ny kreativ-arbeiderklasse, sier han og understreker at dette også blir viktig i mer tradisjonelle bedrifter.

Den kreative klasse
- Etter hvert som rutineprosesser blir automatisert vil det frigjøre menneskelige ressurser som kan settes inn på det kreative området, sier Kaufmann.

Ninni Sødahl i NTNU-teamet mener økonomer kan stor nytte av kreativ grunnlagstrening.

- I hele Europa satser man på innovasjon og kreativitet. Det man omtaler som den kreative klassen blir stadig større. For økonomer som går inn som rådgiver i bedrifter er det viktig å komme i dialog med disse miljøene - derfor er det også essensielt at man forstår slike kreative prosesser, sier Sødahl.

Neste uke ruller de kreative prosessene videre på NHH. Da er det klart for nye ideer og nye løsninger i skapende samspill i aulaen. Eller som ekspertene sier: Experience the flow.

Kreativitet er avgjørende for innovasjonsevnen i bedrifter og organisasjoner. Under en workshop på NHH fikk studentene jobbe med kreative prosesser.

- Jeg er interessert i kreativitet. Det sies jo at den kreative arbeider er fremtidens arbeider, sier Lars Vatneland som tar kurset som en del av mastergraden med hovedprofil i HRL.

- Studier i kreativitet blir stadig mer aktuelt, sier Geir Kaufmann (t.h). Her sammen med Marc A. Runco, professor II ved NHH, og NHH-professor Astrid Kaufmann.

Maling og tegning er en bra oppvarming for å skape rom for skjøre og delikate kreative prosesser.

KLIKK PÅ BILDENE FOR STØRRE UTGAVER


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive