Gode søkertall for NHH

Søkertallene fra Samordna opptak viser at 3602 søker studieplass ved Norges Handelshøyskole (NHH).

29.04.2005 - Asle Haukaas


Av disse har 1614 søkere NHH som sitt førstevalg i år. Dette er gode søkertall i forhold til de 410 studieplassene NHH tilbyr.

- Vi holder oss som tidligere år på ni søkere til hver studieplass på NHH, hvorav halvparten har oss som sitt primære valg. Det setter vi stor pris på, sier rektor Per Ivar Gjærum.

Rektor er ikke fornøyd med at kvinneandelen av primærsøkerne er synkende, og lover å få dette analysert for å få satt i gang positive tiltak. De samlede tallene for søkere med NHH som førstevalg går ned ca ti prosent, noe som tilsvarer oppgangen ved NHH i fjor.

Kvalitet viktigst for NHH
- Vi skulle gjerne sett høyere søkertall, men det som er mest spennende for oss er hvor gode studenter vi får. Vi vil gjerne rekruttere de beste talentene, fortsetter Gjærum. Kvaliteten på søkerne vil først være klar etter opptaket i sommer. Det høye antallet søkere pr studieplass gir en god indikasjon på at kvaliteten NHH er kjent for vil fortsette.

Vanskelig å sammenligne
Det er vanskelig å sammenligne små og store studier eller åpne studier kontra lukkede. En ny webtjeneste hvor en kan beregne sine sjanser for opptak, har trolig gjort at en del har latt være å søke på studier det er vanskelig å komme inn på.

Nedgangen eksempelvis på medisin ved Universitetet i Bergen kan tyde på det. NHH har også krav til fordypning i matematikk, noe som kan ha betydning siden det er færre som velger matematikk.

Spesielt vanskelig er det å sammenligne tallene fra NHH med Handelshøyskolen BI som har andre produkter med mer spesialiserte studier på bachelornivå enn NHH.

Gratulerer samfunnsfagene
- Det er grunn til å gratulere samfunnsfagene som har lagt om sine studier fra å være fagrettede til å bli mer like våre studier, sier Gjærum. - Økningen på 24 prosent i søkningen til samfunnsvitenskap viser at universitetene har lykkes med å tilpasse sine produkter og markedsføre disse innen samfunnsfag.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive