Gjesteredaktører fra NHH

NHH-professorene Paul Gooderham og Odd Nordhaug har vært gjesteredaktører for et nylig utgitt spesialnummer av det velrenommerte internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Management Revue.

12.04.2005 - Stig Nøra


Temaet for nummeret er spredningen av ulike typer ledelsesformer og personaltiltak fra USA til Europa og den rollen europeiske datterselskaper av amerikanske multinasjonale korporasjoner spiller i den forbindelse.

Amerikaniseringen av arbeidslivet
Flere verdenskjente amerikanske og europeiske navn innenfor forskning på internasjonal Human Resource Management har bidratt i spesialnummeret.

Redaksjonsjobben inngår som del av SNF-prosjektet "Mot en individualisert personalledelse - mot et amerikanisert arbeidsliv?" som Odd Nordhaug er leder for og som finansieres av programmet "Arbeidslivsforskning" i Norges Forskningsråd.

Nordhaug og Gooderham utførte redaktørgjerningen sammen med Mark Fenton-O'Creevy ved Open University Business School.


Nordhaug og Gooderham har redigert et spesialnummer av Managemenet Revue om spredningen av ulike typer ledelsesformer og personaltiltak fra USA til Europa.

Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive