Gjedrem foreleste om norsk pengepolitikk

For tredje gang på to dager holdt sentralbanksjef Svein Gjedrem foredrag på NHH. I dag, tirsdag 12. april, tok han opp sentrale tema omkring utformingen av pengepolitikken i Norge.

12.04.2005 - Kristian Gulli Larsen (tekst) og Magnus Stern (foto)


Mandag formiddag holdt Gjedrem gjesteforelesning for studenter i valgfaget Økonomisk Historie med tittelen "Norsk pengepolitikk fra ca. 1980 frem til i dag", mens han på ettermiddagen holdt foredrag for Finansgruppen (NHHS). Tirsdag morgen var det studentene i SAM 230 - Makroøkonomi sin tur til å få høre sentralbanksjefen.

Store tema
Gjedrem tok for seg flere sentrale sider av hvordan Norges Bank styrer pengepolitikken i Norge. Han snakket først om retningslinjene som sentralbanken er underlagt i politikken, samt hva som påvirker det viktigste styringsmålet, inflasjonen. Han var også innom tema som fleksibel inflasjonsstyring og den praktiske gjennomføringen av pengepolitikken.

Inflasjonsmålet er tilfeldig
Han gikk gjennom argumenter for at det er bra å ha litt inflasjon, men at det nøyaktige målet på 2,5 prosent som er nedfelt i forskriften om pengepolitikken kan være noe tilfeldig.

Målet kunne like gjerne vært en kvart prosent høyere eller laver, uten at det ville spilt noen rolle. Det er målets evne til å skape forutsigbarhet som er viktig.

- Målet på akkurat 2,5 prosent er nok ikke vitenskapelig begrunnet. Det blir litt som å tenke på et tall, sa han.

Fast bidrag
Professor og kursansvarlig Rolf Jens Brunstad var svært fornøyd med sentralbanksjefens bidrag.

- Dette traff midt i kjernen av pensum, meddelte han Gjedrem.

Dette er tredje gangen sentralbanksjefen holder gjesteforelesning i kurset, og mye tyder på at også neste års studenter vil få anledning til å høre Gjedrem.

- Dette må nå kunne sies å ha blitt en tradisjon, sa Brunstad etter forelesningen.

Sentralbanksjef Gjedrem tok for seg flere sentrale sider av hvordan Norges Bank styrer pengepolitikken i Norge da han foreleste for NHH-studentene på tirsdag.

- Dette må nå kunne sies å ha blitt en tradisjon, sa professor Brunstad etter sentralbanksjefen hadde gjesteforelest for tredje gang i kurset SAM 200 ved NHH.

KLIKK PÅ BILDENE FOR STØRRE UTGAVER


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive