Energisk NHH-miljø

Det er mye energi i omløp på NHH. I mars arrangerte NHH/SNF en forskningskonferanse i energiøkonomi. I august er det klart for en ny internasjonal energikonferanse på høyskolen.

15.04.2005 - Stig Nøra


Det er den europeiske IAEE-konferansen som går av stabelen i slutten av august. NHH/SNF arrangerte den tilsvarende konferansen i 2000 og har altså nå fått sjansen igjen.

Energikonferansen forventes å samle nærmere 250 deltakare fra hele verden, med flertallet fra Europa. Det er allerede innkommet rundt 150 abstracts, og alle de inviterte foredragsholderne er på plass, melder Einar Hope.

Regulering av energimarkeder
Hope er også svært fornøyd med energikonferansen som ble arrangert på NHH i mars.

Den ble arrangert i tilknytning til et større EU-forskningsprosjekt kalt Sustainable Energy Specific Support Assessment (SESSA) der SNF/NHH er ansvarlig for prosjektet Working Party 6: Harmonising an effective regulation som Hope leder.

Konferansen omhandlet problemstillinger rundt regulering av energimarkeder og nettvirksomhet. Fra NHH og SNF bidro Trond Olsen, Mette Bjørndal, Balbir Singh, Christian Andersen og Einar Hope med innlegg. Flere av bidragene hadde medforfattere fra forskningsmiljøet ved NHH.

Imponert over NHH
Konferansen gikk over to dager og samlet over 100 deltakere fra USA og en rekke europeiske land. Det er flere enn noen av de tre tidligere konferansene som er avviklet innen programmet - i Cambridge, Stockholm og Berlin.

Faktisk var påmeldingen så stor at man måtte skifte auditorium fra Finn Kydland til auditorium C.

- Arrangementet ble meget vellykket, både faglig og sosialt, sier Einar Hope. Og mange av deltakere var imponert over NHH som konferansested.

Neste SESSA-konferanse arrangeres i Madrid i mai. Programmet avsluttes med sluttdokumentasjon fremlagt på konferanser i Roma og Brussel.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive