Bedre resultater for SNF

Underskudd i 2003 ble snudd til overskudd i 2004. Etter finansposter hadde SNF et resultat på 1,9 millioner kroner.

07.04.2005 - Afsoun Sabzian


Forskningsvirksomheten ga et driftsresultat på 2,1 millioner kroner. I disse kostnadene ligger inntekter og kostnader av ekstraordinær karakter, som netto utgjør 0,6 millioner kroner. Etter finansposter hadde SNF AS et overskudd på 1,9 millioner kroner.

Oppdragsvirksomheten i SNF ga som tidligere år en betydelig ressurstilførsel til NHH-miljøet. I 2004 bidro oppdragsvirksomheten og Fond for anvendt forskning med nesten 8 millioner kroner til ulike faglige formål som forskningskvalifiserende tiltak (stipendiater, post.doc og lignende), faglige reiser og utenlandsopphold for NHH-ansatte, og til infrastrukturen for forskning ved NHH. I tillegg ble det utbetalt lønn til ansatte med hovedstilling ved NHH for over 9 millioner kroner. Disse aktivitetene ble finansiert gjennom oppdrag hvor SNF tok et dekningsbidrag på vel 4 millioner kroner.

SNF rapporterer for 2004 i alt 42 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift med referee, som helt eller delvis baserte seg på forskning i SNF-prosjekter. 22 av disse skal ikke være registrert hos NHH, fordi de ikke har noen med hovedstilling ved NHH som (med)forfatter.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive