Attraktive NHH-kandidater

NHH-kandidatene er svært attraktive i arbeidsmarkedet. 85 prosent av siviløkonomene fra NHH er i jobb et halvt år etter eksamen, og arbeidsledigheten er på knappe 3,8 prosent, ifølge den nye arbeidsmarkedsundersøkelsen gjort ved NHH.

11.04.2005 - Stig Nøra


Undersøkelsen, som er gjort blant avgangstudenter våren 2004, viser at ni av ti av studenter som har søkt jobb er i jobb et halvt år etter eksamen.

Siviløkonomer fra NHH sender også færre jobbsøknader før de får jobb sammenlignet med for eksempel siviløkonomer fra BI. NHH-kandidatene sendte i gjennomsnitt 22 søknader mot 25 for BI-kandidatene.

Tilfredse NHH-kandidater
Når det gjelder innholdet i studiet mener kandidatene at årene på NHH forbereder dem svært godt for yrkeslivet på de aller fleste områder. De er godt fornøyd med både den teoretiske basiskunnskapen, ferdighetene i problemløsning og de analytiske evnene de har med i hjernebagasjen når de forlater studenttilværelsen på NHH.

Kandidatene er litt mindre fornøyd med ferdighetene NHH-utdanningen gir dem i skriftlig kommunikasjon og teamarbeid, men det området som kommer aller dårligst ut er muntlig presentasjonsteknikk.

Færre jobber i det offentlige
De aller fleste drar fra NHH til en jobb i det private næringsliv. Flest havner i sektoren bank, forsikring og finans; nummer to er konsulentbransjen og revisjon er nummer tre. På bunnen ligger IKT - kun 2 prosent av NHH-kandidatene havner i denne bransjen.

Undersøkelsen viser at stadig færre NHH-kandidater finner jobb i offentlig sektor.

- Ved sist undersøkelse i 2003 var offentlig sektor faktisk den største arbeidsgiveren - noe som var et uvanlig resultat. I år er resultatet tilbake til normalnivået, sier ansvarlig for undersøkelsen Eivind Drange, førstekonsulent ved studieadministrasjonen ved NHH.

Økt lønn
Lønnsutviklingen er også positiv siden forrige arbeidsmarkedsundersøkelse i 2003 som viste en tilbakegang i begynnerlønn. Nå er lønnsnivået tilbake på 2002-nivå. Men lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er større enn på lenge.

- Dette skyldes i stor grad at menn søker jobber som betaler bedre, som innen finans og konsulentbransjen. En annen forklaring er at menn synes å overrapportere lønn. Blant annet finner vi eksempler på at menn verdsetter et ekstragode som fri telefon dobbelt så høyt som kvinner, sier Drange.

Høyere lønn enn BI
Sammenlignet med siviløkonomer fra BI har NHH-kandidatene en høyere gjennomsnittlig begynnerlønn.

Gjennomsnittlig begynnerlønn med ekstrainntekter og goder er nærmere 380 000 kroner for siviløkonomer fra NHH, og 330 000 kroner for siviløkonomer fra BI. Grunnlønn uten tillegg er henholdsvis 320 000 og 310 000 kroner.

Undersøkelsen viser at arbeidsledigheten har blitt mindre siden forrige undersøkelse. Men det er en økning i subjektiv arbeidsledighet, det vil si at flere opplever sitt nåværende arbeid som ikke-relevant arbeid.

Siviløkonomgradens betydning
De NHH-kandidatene som har fått relevant arbeid, fremhever siviløkonomgraden som den viktigste grunnen for at de ble innkalt til intervju, etterfulgt av utdanningsinstitusjon, interesse for jobben og karakterer.

På spørsmål om hvorfor de fikk jobben, derimot, rangerer de inntrykket de gjorde på intervjuet høyest foran interessen for jobben, siviløkonomgraden og utdanningsinstitusjon.

Eivind Drange, førstekonsulent i Studieadministrasjonen, har utført Arbeidsmarkedsundersøkelsen blant NHH-kandidatene.


KLIKK PÅ BILDET FOR STØRRE UTGAVE

At menn synes å overrapportere lønn i forhold til kvinner, er en av tolkningene Eivind Drange gjør seg for å forklare lønnsgapet mellom menn og kvinner i arbeidsmarkedsundersøkelsen.

KLIKK PÅ BILDET FOR STØRRE UTGAVE


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive