Terje Hansen fikk pris

Det ble delt ut to priser under immatrikuleringen i går. Professor Terje Hansen fikk Norges Handelshøyskoles pris for fremragende lærerinnsats. Prisen for sosial innsats gikk til NHH Aid for deres humanitære engasjement.

10.08.2004 - Informasjonsavdelingen


I sin vurdering av kandidatene har juryen vektlagt Terje Hansens fremragende innsats i undervisningen ved NHH gjennom 40 år, i tillegg til hans innsats i forskning og faglig miljøbygging.

- Med sine fremragende pedagogiske evner og utmerkede evner til å aktualisere og illustrere faglige problemer er Terje Hansen en meget populær foreleser blant studentene. Terje er også en av høyskolens mest profilerte og innflytelsesrike deltakere i samfunnsdebatten, sa rektor Per Ivar Gjærum under immatrikuleringen i går. Prisvinneren kunne ikke selv være tilstede, men det ble foretatt en applaus in absentia. Prisen er på 16.000 kroner.

Pris til NHH Aid
NHHs pris for sosial innsats gikk i år til NHH Aid, et underutvalg i Norges Handelshøyskoles studentforening (NHHS). NHH Aid ble opprettet i 2003 da NHH-studentene vedtok å utvide sitt humanitære engasjement.

Tidligere år har studentene hatt en årlig innsamlingsaksjon til støtte for ulike humanitære formål. Denne innsamlingen er nå underlagt NHH Aid, som i tillegg jobber kontinuerlig med å samle inn penger fra næringslivet. Målet er å bygge en barneskole i Eritrea i samarbeid med UNICEF.

Under UKEN tidligere i år var NHH Aid ansvarlig for den tradisjonsrike UKEaksjonen. Her ble det samlet inn nok penger til å dekke skolemateriell for 2875 barn i ett år.

Prisen er på 10.000 kroner og ble overrakt til leder av NHH Aid, Rolf Aaneland Ellingsen, under immatrikulering på NHH.

Professor Terje Hansen ved Institutt for foretaksøkonomi fikk prisen for fremragende lærerinnsats.
Fagereng delte ut pris for sosial innsats til NHH Aid. (Foto: Knut Strand)

Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive