Bronsesvampen til Ubøe

Professor Jan Ubøe ble under 17. mai-frokosten tildelt studentenes egen foreleserpris, Bronsesvampen.

19.05.2003 - Anette W. Petersen


Ubøe fikk vårsemesterets utmerkelse for sin undervisning i statistikk og matte (STA100 og Matte valgfag). Studentene beskriver ham som en dyktig og pliktoppfyllende pedagog som går grundig gjennom pensum. Videre heter det i begrunnelsen at han er engasjert, faglig dyktig og flink til å lære fra seg. Som en av studentene skrev på stemmeseddelen: "han gjør en god innsats i å prøve å forklare noe som ikke går an å forklare; nemlig statistikk". Studentene la også vekt på hans smittende gode humør, og at han synes at undervisning er vel så viktig som forskning.

Bronsesvampen er en pris fra studentene til forelesere som legger ned en ekstra innsats for studentene på siviløkonomstudiets to første avdelinger. Prisen deles ut hvert semester på bakgrunn av innkomne forslag, studentevalueringer og tilbakemeldinger til Fagutvalget.

Jan Ubøe
Bronsesvampen for våren 2003 gikk til professor Jan Ubøe
Bronsesvampen:

Tidligere vinnere

V72: Øistein Pettersen
H72: Sten Thore
V73: Victor D. Norman
H73: Peter J. Bernhardt
V74: Bjarne Bakka
H74: Sverre Rasmussen
V75: Rolf Jangård
H75: Arne Dag Sti
V76: Jan Lundquist
H76: Agnar Sandmo
V77: Sten Thore
H77: Harald Frønsdal
V78: Jonny Holbæk
H78: Atle Johnsen
V79: William T. McKinnon / Einar Hansen
H79: Fridtjof Frank Gundersen
V80: René Verbraeken
H80: Victor D. Norman
V81: Charles Stabell
H81: Gerda Moter Erichsen
V82: Thorolf Rafto
H82: Terje Axelsen
V83: Erling Steigum
H83: Willy Rasmussen
V84: Johan Arndt
H84: Agnar Sandmo

H01: Jan Ivar Stemsrudhagen
V02: Frode Sættem
H02: Ola Grytten
V03: Jan Ubøe
H03: Alexander Cappelen
V04: Kjetil Bjorvatn
H04: Jan I. Haaland
V05: Astrid Kaufmann
H05: Trond Bjørnenak
V06: Victor D. Norman
H06: Per Manne
V07: Jarle Møen
H07: Alexander Cappelen
V08: Jan Ubøe
H08: Lars Mathiesen
V09: Reneé Klepsland
H09: Trond Bjørnenak
V10: Inger Stensaker
H10: Magne Supphellen
V11: Øystein Gjerde og Frode SættemKontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive