Utdanner færrest doktorgradskandidater

Norge utdanner færre doktorgradskandidater i de fleste fagområder enn andre nordiske land.

11.03.2002 - Torunn G. Saunes


I følge en pressemelding fra Universitets- og høgskolerådet (UHR) er det nylig gjennomført en evaluering av norsk forskerutdanning. UHR var initiativtaker til evalueringen som ble utarbeidet av Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU), i samarbeid med et nordisk panel av fageksperter. Resultatene viser at Norge utdanner færre doktorgradskandidater enn andre nordiske land, doktorgradskandidatene er for gamle når de disputerer og gjennomstrømningen i doktorgradsstudiet er for dårlig.

Nestleder i UHRs forskningsutvalg, professor Kathrine Skretting ved NTNU leder en styringsgruppe som har utarbeidet forslag til endrings- og forbedringstiltak for doktorgradsutdanningen i Norge. Styringsgruppen har levert evalueringsrapporten til UHR, Norges forskningsråd og Utdannings- og forskningsdepartementet for videre håndtering.

Pressemeldingen fra UHR opplyser videre at rådet snarest vil behandle evalueringen av doktorgradsutdanningen i Norge, og at de vil arrangere en bred avslutningskonferanse der forslagene til endrings- og forbedringstiltak vil bli diskutert.

Evalueringsrapporten ligger tilgjengelig på UHRs hjemmeside: www.uhr.no.

For hele pressemeldingen, klikk her.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive