SNF: Gode resultater og nytt styre

Nytt styre, nye eiere og svært gode resultater fra fjoråret er hva SNF kan notere seg etter gårsdagens styremøter og ekstraordinære generalforsamling i SNF AS.

19.03.2002 - Torunn G. Saunes


Styret i forskningsstiftelsen SNF hadde sitt siste møte i går, hvor resultatene fra 2001 ble gjennomgått. Disse skal nå endelig godkjennes av rådet, som vil ha sitt siste møte 3. april. Fjoråret ble et godt år for SNF, både faglig og økonomisk. Styret er særlig fornøyd med at begge forslagene fra SNF gikk videre til den siste og avgjørende behandlingsrunden av Senter for fremragende forskning. Den faglige aktiviteten ellers var høy, og omsetningen var 66 millioner kroner. Etter finansposter var overskuddet 4,4 millioner kroner.

Senere på dagen var det styremøte og ekstraordinær generalforsamling i SNF AS. Dermed er den nye strukturen i SNF på plass. Forskningsstiftelsen SNF er blitt historie, og er erstattet av to juridiske enheter. Stiftelsen SNF bestyrer Fond for anvendt forskning, som etter fjorårets resultat er på over 31 millioner kroner. Forskningsvirksomheten drives i SNF AS, med Stiftelsen SNF, NHH og UiB som eiere. Stiftelsen SNF sitter på 80 prosent av aksjekapitalen. En aksjeeieravtale mellom de tre aksjonærene gjør imidlertid at NHH i strategisk sammenheng er å forstå som hovedeier.

- SNFs hovedmål fremover er å holde det høye faglige nivået på den oppdragsfinansierte forskningen, og å styrke våre markedsposisjoner i forhold til internasjonale finansieringskilder for forskning, sier administrerende direktør Per Heum, som legger til at SNFs fond for anvendt forskning har vært og fortsatt vil være et viktig strategisk redskap for å styrke fagmiljøenes kompetanse, og for å komme i inngrep med internasjonal forskning.

Det nye styret SNF AS består av:
*Arne Skauge (leder)
*Johan Fr. Odfjell
*Tor Steig
*Marit Vågen
*Lars Mathiesen (nestleder)
*Mette Bjørndal
*Odd Nordhaug
*Jan Erik Askildsen
*Egil Kjerstad
*Hildegunn Kyvik Nordås

SNF hadde svært gode resultater i 2001, noe administrerende direktør Per Heum (bildet) bekrefter etter gårsdagens styremøter og ekstraordinære generalforsamling.

Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive