Siviløkonomer best i matte

Siviløkonomstudentene får til over dobbelt så mange av matteoppgavene som lærerstudentene, og er best av alle studentgruppene i Norge.

06.03.2002 - Torunn G. Saunes


Nylig hadde Aftenposten en artikkel om de forskjellige studentgruppenes mattekunnskaper, basert på resultatene av undersøkelsen som inneholder elementære matematikkoppgaver. Her kommer det fram at siviløkonomstudentene har høyest prosent riktige svar. De klarer 69 prosent av oppgavesettet i undersøkelsen. På andreplass finner man sivilingeniørstudenter med 68 prosent.

På landsbasis pågår det en debatt om hva man skal gjøre for å forbedre matematikkunnskapene blant norsk ungdom. Det er en kjent sak at nivået på denne fagkunnskapen generelt sett er synkende, noe som også denne undersøkelsen viser. Til tross for at mange er bekymret for matematikkens utvikling, er det jo en liten trøst at våre studenter ligger best an blant de 4737 begynnerstudenter som deltok i undersøkelsen. Sammenliknet med resultatene fra fjorårets undersøkelse er siviløkonomstudentene og ingeniørstudentene de eneste gruppene som har vist fremgang. De andre har hatt en tilbakegang av større eller mindre art. Aller dårligst stilt er lærerskolestudentene som nå ikke klarer 30 prosent av oppgavesettet i undersøkelsen.

For å lese hele artikkelen, klikk her.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive