Pris for beste utredning

SEB Enskilda Banken gir pris for beste opplegg til siviløkonomutredning. Søknadsfristen er 2. april.

11.03.2002 - Torunn G. Saunes


SEB vil stimulere til utarbeidelse av fremragende siviløkonomutredninger innen finans, makroøkonomi eller skjæringsfeltet mellom disse to områdene. Prisen deles ut til den beste innsendte skisse til utredning innen de nevnte områdene.

Skissen må utdype forhold som:
i) motivasjon for og konkretisering av det valgte oppgavetema
ii) faglig relevans
iii) hypoteser og forskningsspørsmål man tar sikte på å belyse
iv) metodemessige problemer og hvordan disse tenkes løst

SEB-prisen gis til en siviløkonomstudent som går på 3. avdeling. Studenten får reise til London, opphold, samt kr. 5 000,- i lommepenger. NHH vil i denne sammenheng gi samme pris til ytterligere to siviløkonomstudenter på 3. avdeling. Denne gruppen på tre studenter er invitert til et faglig opphold ved SEB Enskilda Bankens kontor i London.

Søknadsskjema fås i Studentekspedisjonen.
Søknadsfristen er 2.april 2002.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive