Pris for bedriftskultur-utredning

Møbelprodusenten Savo utfordrer studentene ved NHH til å se på bedriftskultur som et virkemiddel for å nå en bedrifts/organisasjons overordnede mål. Prisen er på 10 000 kroner.

12.03.2002 - Torunn G. Saunes


Kriterier for tildeling:
· Søkeren må være 3. avdelings siviløkonomstudent ved NHH
· Studentene deltar med utredningsarbeid innen strategi, organisasjon og ledelse der bedriftskultur er en viktig del av drøftelsen.
· Det settes som betingelse for prisen at utredningen blir levert innenfor NHHs gjeldende frister for innlevering av skriftlig utredning.
· Savo forbeholder seg retten til å benytte utredningen i sin kommunikasjon.

Søknadsprosedyre og frist:
Studentene søker om prisen på søknadsskjema som fås i studentekspedisjonen, og vedlegger skisse av utredningens planlagte oppbygging og innhold (2-3 sider).

Skissen bør inneholde:
· Motivasjon for det valgte oppgavetema
· Faglig relevans
· Spørsmål man tar sikte på å belyse
· Metodevalg

Det er ikke noe krav om at utredningen må være ferdig på tidspunktet for innlevering av søknaden. Søknadsskjema med nødvendige vedlegg leveres hos studentekspedisjonen ved NHH. I tillegg til de ordinære eksemplarene av utredningen, skal Savo ha ett eksemplar.

Søknadsfrist er 2. april 2002.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive